Sezgin
Sezgisi olan. Sezme yeteneği olan, duygulu, anlayışlı.