Sacide: Secde eden anlamına gelen Sacide ismi, Kur'an’da Zümer suresinde yer almaktadır.