Serap: Hayal anlamında olan Serap ismi, Kur'an’da Nebe suresinin 20. ayetinde geçmektedir.