Canpolat: canı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimse.