Anlamı: Yardımcı, yardım eden.
Kökeni: Arapça.
(na:sır) şekinde okunur.