Anlamı: 1. Düzenleyen, tanzim eden. 2. Manzum yazan.
Kökeni: Arapça.
Hikmet ve Kazım isimleri yanına uygun olabilir.
(na:zım) şekinde okunur.