İnce maddeler çabuk kırılır. Kalbin incesi de böyle*dir.
Kişiler ise, gördükleri bir kaba davranış karşısında incinir, üzülür ve kırılırlar.

Üstelik bu kırığın tamiri pek güçtür.

O hâlde kişilere karşı hiç ayırım yapmaksızın nazik davranmalı, gönüllerini incitecek söz ve davra*nışlardan kaçınmalıdır.

Kaba muameleden kaçınmak gerektiğini anlatır.

Her şey olacağına varır:

İş olacağına varır.