Zaman ile İlgili Deyimler nedir? Zaman ile İlgili Deyimler:

Zaman ile ilgili Deyimler, ile ilgili örnekler:

Zaman bırakmak: (deyiminin anlamı) Bir iş için belli bir zaman ayırmak.

Zaman kollamak: Fırsatını beklemek, bir işin sırasını beklemek.

Zaman öldürmek: Boş şeylerle vakit geçirmek.

Zaman vermek: Bir iş için zaman ayırmak.

Zaman zaman: Belli olmayan zamanlarda.

Zamana uymak: Davranışlarını toplumun koşullarına ve içinde bulunduğu -
devrin gereklerine uydurmak.

Zamanı geçmek (bir şeyin):
O şey artık gerekli ve yerinde olmaktan çıkmak.
Mevsimi geçmek.