Ceviz

Uzun ömürlü bir ağaç türü. Bitkinin tohumu ve ağacın gövdesi kereste olarak kullanılır. Tohumun kabuğu ikiye ayrılabilir, ancak çok serttir. Ceviz ağacı özellikle 50 yaşından sonra çok meyve verir. Ceviz kerestesi, marangozlukta ve mobilyacılıkta kullanılır.
Ceviz ağacında erkek ve dişi çiçekler farklı dönemlerde ortaya çıkar; erkek çiçekler ilk sürgünlerle birlikte açar.