Bütün öğrenciler yerlerinde otururlar.
Bir öğrenci sincap olur ve ceviz olarak eline silgiyi alır.
Diğer öğrenciler, başlarını sıralarının üzerine koyarlar
( Uyuyormuş gibi ).
Yanlız bir elleri, avuçları açık olarak yandadır.
Sincap, cevizle arkadaşlarının arasında dolaşırken, Cevizi ( Silgiyi ) bir arkadaşının eline bırakır ve yerine oturmak üzere kaçar.
Yerine ulaşıncaya kadar yakalanamazsa kurtulur.
Eline ceviz konulan öğrenci sincabı yakalayamazsa kendisi bir sonraki oyun için sincap olur.