İki bakımından melez olan iki dölün çaprazlanmasına dihibrit çaprazlama denir.

Dihibrit çaprazlamada, fenotip oranı “9:3:3:1” dır.

Bireylerin oluşturabileceği gamet çeşidi sayısı 2 üzeri “n” formülü ile bulunur. “n” harfi heterezigot karakter sayısını belirtir. Örneğin 3 heterozigot karaktere sahip bir birey 2 üzeri 3, 8 tane gamet çeşidi üretebilir. Dihibrit çaprazlama da bireylerin oluşturabileceği 4 çeşit gamet vardır. Bu gametleri görselde görebilirsiniz.