CENNETE GİRMENİN BAŞKA YOLLARI DA VAR
Sahabilerin hayatı baştan başa hikmetler ve ibretlerle dolu… Onlar, Peygamber tâbiriyle gökteki yıldızlar gibi…

İman onlarda,

Aşk onlarda,

Kahramanlık, fedakârlık, cömertlik onlarda,

Sabır onlarda…

Şimdi hâli görelim: Nebiler Serverinin sahabilerin-den bir zat vardı… Onun da pek sevimli bir oğlu… Küçük yavrusunu alır, Rahmet Peygamberin huzuruna getirir, iltifatına mazhar olmaya çalışırdı…

Çocuk nur yumağı gibi pırıl pınldı… Ne var ki, bir gün ecel kuşu o güzel çocuğun başına konuverdi… Çocuk eceliyle ölüp öteler alemine gidiverdi…

Gönül meyvesini kaybeden sahabi evine kapanıp dışarı çıkmaz oldu… Gözyaşı incilerini eteklerine döküp duruyordu…

Onun Mescide gelmediğini gören Nebiyyi Zîşan merak etti. Çünkü Müslümanların her hâlini takip etmek, dertlerine derman olmak Kâinatın Efendisinin âdetle-rindendi…

Sordu:

— Filân adam nerede? Kardeşinizin başına bir şey ^ geldi?

Dediler ki:

— Ey Allahın Resulü!… Sık sık size getirdiği küçu» oğlu vefat etti. Şimdi onun acısı ile evden çıkmıyor!

— Neden bana haber vermediniz? Gidip ona baş sağlığı diler, derdine deva olurduk…
Rahmet Peygamberin rikkat hâzinesi kalbi mahzun olmuştu. Derhal kalktı, o zatın evine gitti…

Bir de ne görsün?…

Çocuğunu kaybeden sahabi üzgün ve bitkin bir vaziyette bir köşeye oturmuş, düşünüyordu…

Birden karşısında Allahın Resûlünü görüverince ayağa kalktı:

— Ey Allahın Resûlü, dedi, buyurunuz. Hoş geldiniz!…

İki cihanın imdadına yetişen Cen&b-ı Mustafa (Sal-lallahü Aleyhi ve Sellem) ona hitap buyurdu :

— Bu ne hâl?

Sahabi, ak çiçekli gül dalı gibi titreyerek dedi ki:

— Ey Allahın Resûlü!. Ben yaşlılığım ve zayıflığımla beraber bir erkek çocuk çok arzu ediyordum, oldu ama öldü!…

Kâinatın Efendisi gökleri aydınlatacak şekilde tebessüm edip buyurdular ki:

— Kıyâmet günü ona, «haydi gir cennete» denilmesi seni sevindirmez mi?

— Elbet sevindirir, ey Allahın Resûlü!…

— İşte çocuğuna bu emir verilince o. Yâ Rabbi, ya atıamla babam hani? diyecek…

Kendisine üç defa ardarda «haydi gir cennete!» denilecek, fakat o her defasında ana babasına şefâat edecek ve «hani benim anam babam?» diyecek… O kadar ki, Allah onun şefaâtini kabul buyuracak ve bu sayede sizi de hep beraber cennete sokacaktır!…

Peygamberler Peygamberinden bu saâdet müjdesini alan sahabi birden neş’eyle dolup taştı; üstüne bir kâbus gibi çöken musibet ve kederi bir tarafa attı:

— Allah”a hamd olsun, dedi… Ve ömrünün bundan sonrasını neş”e içinde geçirdi.,..

Evet, sabır da cennet hâzinelerinden bir hazinedir… kendisi acı, fakat meyvesi tatlıdır…