Cuma ve bayram namazlarında minberde okunan dua, verilen dinî ve ahlâkî öğüt.
Hutbe, cuma namazında namazdan önce, bayram namazında ise namazdan sonra okunur. Hutbeye Allah’a hamd ile başlanır, bunu Kelime-i Şehadet ve Peygamber’e salâvat izler. Hutbe genellikle kısadır. Halifelik kaldırılıncaya kadar hutbede halifenin adı ve ülke hükümdarının adı söylenirdi