Septum, burnu içeride iki eşit parçaya bölen bir yapıdır. Önde kıkırdak ve arkada da ince bir kemik parçasından oluşur ve üzeri deriye benzeyen mukoza olarak adlandırılan bir örtü ile kaplıdır. Burun boşluğunun her iki tarafında ise konka adı verilen, havayı ısıtıp nemlendiren, burun salgılarını sağlayan ve burun fizyolojisinin devamı için gerekli olan burun etleri bulunur.

Normal burunda septum orta hatta ve konkalar normal büyüklüktedir. Septum deviasyonu varlığında hava geçişi daralır ve konkalarda büyümeler oluşur.

Septum deviasyonu eğri duran septuma verilen isimlendirmedir. Septumun tamamı veya bir parçası orta hatta değildir ve eğri olduğu tarafta burun hava geçişini daraltır. Genellikle buruna gelen darbelere bağlıdır. Deviasyon ne kadar fazlaysa burun tıkanıklığı da o kadar fazla olmaktadır. Tıkalı olmayan taraftan soluk alınabildiği için hastalar genellikle bunun farkına varmazlar. Ancak zaman içinde normal tarafta reaksiyon olarak ödem ve et büyümeleri (konka hipertrofileri) oluşur ve burun tıkanıklığı belirgin hale gelir.

Septum deviasyonu estetik burun ameliyatı sırasında mutlaka düzeltilmelidir. Burun içi düzgün olmayan vakaların dış görünümüde her zaman güzel olmayabilir.

Septum Deviasyonu Tedavisi
Uygulanacak tedavi bu eğriliğin bir ameliyatla düzeltilmesidir. Septoplasti adı verilen bu cerrahi teknikte mukozaya zarar vermeden eğri olan septum bölgeleri kıkırdak desteği korunarak düzeltilir. Bu cerrahide en önemli nokta, burun iskeletini koruyacak kıkırdak desteğin korunmasıdır.

Septoplasti tek başına yapılabileceği gibi burun estetiği ameliyatı sırasında da septorinoplasti ameliyatı ile yapılabilmektedir ve cerraha daha fazla gözlem imkanı sağlamaktadır. Eğer estetik burun ameliyatı geçirecekseniz, önceden septum deviasyonu ameliyatı geçirmeden aynı anda bu problemin de düzeleceğini bilmeniz gerekir.

Septoplastide, tüm işlemler burun içerisinden yapılır. Anestezi lokal veya genel olabilir Ameliyat sonrası buruna yerleştirilen burun tamponları genellikle 1-2 gün tutulmaktadır. Günümüzde kullanılan tamponlar burnu zedelemeyen ve biriken kanları emen yumuşak özelliktedir. Uygulanması ve çıkartılması ağrıya neden olmaz.

Konka Hipertrofisi Nedir?
Burun içerisinde her iki tarafta yanlarda bulunan konkalar (alt, orta, üst konkalar) burun fizyolojisinde önemli rollere sahiptir. Ancak bazı durumlarda reaksiyonel olarak büyüyebilirler (hipertrofi). Özellikle septumun eğri olan tarafın karşı tarafında konka hipertrofisi olabilmektedir. Böylece burun tıkanıklığına neden olurlar. Estetik burun ameliyatı sırasında görülen konka hipertrofileride bazen cerrahi ile, bazen koterizasyonla düzeltilebilmektedir.

Alıntı