Revizyon burun ameliyatları, ülkemizde maalesef estetik burun ameliyatlarına yakın bir sayıda yapılmaktadır. Hastaların beklentilerini yeterince yerine getirememek, gerçekten başarısız ameliyatlar gerçekleştirmek, doktor hataları, iyileşme problemleri, estetik ameliyatları estetik cerrahlar haricinde başka branşlardan doktorların yapması bu rakamlara sebep olan faktörlerdir. Bazen bu ameliyatlar ikincil olabildiği gibi üç-dört kez yapılan ve hala başarısız olan ameliyatlarda mevcuttur.

Revizyon estetik burun ameliyatı için ideal süre 6. aydan sonrasıdır.
İlk ameliyatta yapılan işlemler ve elde edilen sonuçlar revizyon ameliyatına yön vermektedir. Oluşmuş olan deformitenin düzeltilmesi için burnun kemik ve kıkırdak yapılarının durumu önem kazanmaktadır. Bazen kemik doku, bazen kıkırdak doku ilavesi gerekmektedir. Burnun desteklerinin alındığı durumlarda ise sorun daha da büyümektedir.
O nedenle yeniden düzeltme ameliyatları ilk ameliyatlara göre cerrah açısından daha zordur.

Eksik olan dokuların yeniden yerine konması, deformitenin düzeltilebilmesi için kulak ve kaburga kıkırdaklarına ihtiyaç duyulabilir. Bazen de çok fazla bir şey yapılmamış, yetersiz doku çıkartılması sonucu deformiteler oluşmuş olabilir. Bu tip durumlarda az önce bahsettiğim durumlara göre nispeten daha kolay işlemler yeterli olmaktadır. Yine ikincil burun ameliyatlarında burun içinde de yapışıklıklar gözlenmekte ve cerrahi daha zor bir hale gelmektedir.

Hastaları ameliyat öncesi analiz ederken burunda ne yapılacağını tesbit etmek gerekir. Bazen ikincil burun ameliyatlarında operasyon sırasında karşımıza sürprizler ortaya çıkabilir. Önceden var olarak düşündüğümüz bir kıkırdak alınmış olabileceği gibi, kıkırdak kalmadığını düşündüğümüz bir durumda ise burun tabanında kıkırdak bulabiliriz.

Revizyon burun ameliyatlarında kıkırdak öncelikle burun içi dokularda aranır, burun tabanında var olan kıkırdaklar kullanılabilir. Eğer burada yetersizlik söz konusu ise kulak kıkırdağından faydalanılır. Kulaktan alınan kıkırdaklar, kulağa bir zarar vermemekte ve iz kulak arkasında kalacağı için belli olmamaktadır. Eğer burundaki deformite çok kötü ve fazla miktarda kıkırdağa ihtiyaç varsa bu durumda kaburgadan kıkırdak parçası alınabilmektedir. Çok minik bir kesi içinden alınan parça, vücudunuzda bir değişikliğe yol açmayacak, sadece ince ve küçük bir iz bırakacaktır.

Bazen kıkırdakla değil, kemiği ilgilendiren problemler olabilmektedir. Hatalı kemik kaynamaları, açık çatı deformitesi, kemiğin az ya da fazla traşlanması, basamak deformitesi revizyon burun ameliyatlarına neden olan deformitelerdir. Revizyon ameliyatlarında alçı süresi yapılan operasyona göre değişmektedir. Sadece kıkırdaklarla ilgili bir işlem yapılacakse 5 gün, kemikle ilgili bir düzeltme yapılacaksa 7-10 gün kalması gerekmektedir.

Alıntı