SOSYOLOJİNİN KONUSU:
Sosyolojinin ana konusu toplumdur. Sosyolojininin konusu daha dar anlamda toplum yapısı, toplumsal kurumlar,toplumsal ilişkiler, sosyol grup, sosyal tabakalaşma, kültür ve tüm bu unsurlarda meydana gelen değişme ve gelişmelerdir.

AMACI: Toplumların değişimini, gelişimini, yapısını araştırmak, yapılan araştırma ve açıklamaların ortaya çıkardığı benzer ilişkileri belirleyip genellemelere varmaktır.

SOSYOLOJİNİN ÖZELLİKLERİ:
1. Ferde ait sorunlarla ilgilenmez
2. Pozitif bir bilimdir.
3. Olması gerekeni değil, olanı inceler (Objektiftir).
4. Sosyal olaylar arasında sebep - sonuç ilişkisi kurar.
5. Toplumu bir bütün olarak ele alır ve bu bütünü oluşturan öğeler arasındaki ilişkileri araştırır.
6. Benzer sosyal olayların ortak yönlerinden haraketle genellemelere ulaşır.
7. Sosyal olayları çok yönlü ve çok faktörlü olarak ele alır
8. Diğer sosyal bilimlerli ilişki içindedir.
9. Sosyal olayları inceleyip sonuçlar geçerli çözümler önerir.
10. Kendine özgü yöntem ve teknikleri vardır.

SOSYOLOJİNİN BÖLÜMLERİ
Emile Durkheim'a Göre
A- Genenel Sosyoloji: Sosyolojinin konusu, tarihçesi,yöntemi, birey -toplum ilişkisi, sosyolojinin diğer bilimlerle ilişkisi incelenir.
B- Sosyal Morfoloji: Toplumun maddi yapısını
1-Sosyal Coğrafya: Coğrafi koşulların, iklim, bitki örtüsü,toprak gibi coğrafi faktörlerin toplumu nasıl etkilediğini araştırır.
2- Sosyal Demgorafya: Toplumun nüfus yapısını,yoğunluğunun, dağıılımını inceler.
C- Sosyal Fizyoloji: Din, aile, ekonomi