Merhabalar,

Öncelikle bu konuda yazılanlar kimsenin şahsına ithafen değildir. Genel bir duyuru konusu niteliğindedir. Son günlerde bazı yaşananlar sonucunda yazma gerekliliğinin hasıl olduğu bir bildiridir. Pay sahibi olmayan arkadaşlarımızın müsterih olmasını, dileyenlerin üzerine alınıp alınmamakta hür olduğunu belirtmek isterim. Bu konu hakkında özel iletmenler aracılığıyla herhangi bir yanıt, bilgi, malumat verilmeyecektir.

İlk olarak; ForumDenizi'nin kuruluş aşamasından ve gayesinden dem vurarak başlamak istiyorum sözlerime. ForumDenizi 27 Kasım 2017 tarihinde iki kişi tarafından kurulan, kaliteli genel paylaşım platformu olma gayesiyle yayın hayatına başlayan, kuruluşu sırasında çeşitli ilkeler doğrultusunda hareket etmiş olan bir forum sitesi niteliğine sahiptir. Kuruluşundan itibaren geçen 2 yıllık zaman zarfınca inişli, çıkışlı dönemleri olmuş olarak kullanıcılarına kesintisiz faaliyet göstermiştir. Altını çizerek belirtiyorum! Tekniksel bağlamda; farklı platformlarda olduğu gibi deneme tahtasına dönüştürülüp sürekli 1 hafta geri, 1 ay geri, 5 gün ileri şeklinde bir kayba uğratılmadan profesyonel altyapıyla hazırlanmıştır. ForumDenizi'nin tarihi boyunca ilk kurulduğu dönemlerdeki bir sefere mahsus 3 gün olmak dışında en ufak, tek bir veri kaybı meydana gelmemiştir. Bütün üyelerimizin tek bir gönderisi bile bizim için önem arz ettiğinden; günlük, haftalık ve aylık olarak harici sunuculara forum yedeklemelerimiz gerçekleştirilmektedir. ForumDenizi'nin 2 yıllık süregelen serüveni boyunca; ortağı ve teknik yöneticisi (developer) olan görevim devam etmiş olup, 2019 yılının mayıs ayında forumun imtiyaz sahibi tarafından kapatılmasının akabinde; 4 Temmuz 2019 tarihinde tamamen şahsım tarafından devralınarak sürdürülmesi yolunda karara varılmıştır.

Hayatım boyunca ideolojik düşüncelerim gereğince, hiçbir zaman patronluk sıfatını kabul etmedim. 2005 yılından beri forumlarda bulunup, keza ortalama 10 yıldır çeşitli forumların teknik sorumlusu olarak görevler üstleniyorum. Bu zamana dek her daim bulunduğum platformlar içerisinde; yönetim hiyerarşisinden öte, çoğulcu demokrasiyi savundum. Bu yüzden buradaki üst yönetimin, her türlü alınan kritik karardan müteselsil sorumluluğu söz konusudur. Üst yönetim içerisinde; @Komutan Logar'ın ayrılması sonucunda 3 kişi vardır ve bu kişilerin kendi kategorik alanları dışında forum yönetimi benim şahsıma değil, benimle birlikte toplamda bu 3 kişiye aittir. Şöyle ki;

@Mango: Tasarımsal konulardan,
Bendeniz: Kodlama ve teknik işleyişten,
@Renksiz ise forumun genel işleyişi ve düzeninden sorumludur. Nihayet; bu 3 kişi halihazırda forumun üst hiyerarşisi olarak alınan bütün kararları ortak mekanizma doğrultusunda sağlamaktadır. "Ben yaptım, oldu" zihniyeti bizim yönetimimize hakim bir idarî felsefe düsturu değildir. Monarşik yönetimlerin sonunun hüsran olduğu sadece siyasal bazda değil, dijital platformlar için de her daim vuku bulmuş bir doğruluk değerine delalettir.

Peki ForumDenizi kimin? ForumDenizi bahsi geçen bu üst yönetimin veya herhangi bir x kişinin ya da benim değildir. ForumDenizi buraya zaman harcayan, emek veren herkesindir. Bu yüzden sevgi ve saygı çerçevesindeki, makul aklî melekelere dayalı olan her türlü eleştiriye açık olduğumuz açıktır. Kişisel egoların tatminkârlığına dayanan, şahsi algısal zihin manipülasyonlarının çabalarını ise büyük bir memnuniyetle bertaraf ederiz. Bilinsin!
-
İlk değinmek istediğim husus; forumda yöneticilik gibi herhangi bir statüsü bulunmayan, geçtiğimiz günlerde düzenleme getirdiğimiz ve forum içerisinde rank dağıtımlarını gerçekleştirdiğimiz onursal üyelik konusunda haksızlıkların yapıldığına ilişkin mesnetsiz eleştirilere istinadendir.

http://www.forumdenizi.com/forum-kul...il-olunur.html

Yukarıdaki konuda ilgili ranka ilişkin koşullar ve kriterler belirtilmiştir. Bazı arkadaşlarımızın ileri sürmüş olduğu şekilde; "Son mesaj kimde?" forum oyun konusuna ilişkin baz alınmamıştır. Forum içerisinde belirli analizler sonucunda; onursal üye olmayı hak ettiğine inandığımız kişiler, bu ranka uygun görülmüştür. Bazı üyelerimiz sonradan eklenmiştir. Zamanla paralellik gösterecek biçimde keza yine eklemeler, silmeler gerçekleştirilebilir. Tamamen yönetimin inisiyatifine alındığı ve eskisi gibi başvuru usulüne dayanmadığı, bunun kaldırıldığı ilgili kullanım konusunda gayet net ifade edildi.

"Siz sadece tanıdıklarınıza, arkadaşlarınıza onursal üyelik veriyorsunuz" gibi üstü kapalı ithamlara da şöyle bir açıklama sağlayayım. @Dua ' benim herkesçe öz ablam gibi sevdiğimin bilindiği bir insandır. İşlerinin yoğunluğu ve kendisiyle farklı bir projemizi yeni devretmiş olmamızdan dolayı burada şimdiye dek aktif olmamıştı geçtiğimiz haftaya kadar. Görüldüğü üzere; kendisi normal üye rank birimi olan denizci üye grubuna dahildir. Eğer herhangi bir kişiye ayrımcılık yapmış olsaydık, en başta @Dua ' 'nın onursal üye ve/veya hatta admin olması gerekirdi, değil mi? Öyleyse demek ki herhangi bir ayrımcılık yok. Ayrıca; şu an onursal üye listesine bakarak yazıyorum ki, ben bizzat ne @Melisa'yı tanırım, ne @Zoe'yi tanırım. Neden hiç birebir tanışıklığımın ve dahi üst yönetimdeki diğer arkadaşlarımın da yakınlığı olmayan bu üyeler onursal üye? Demek ki neymiş? Burada herhangi bir ayrımcılığın, adaletsizliğin olmadığına işarettir. Her zaman söylerim; kıyakçılığın sonu ayakçılıktır. Biz burada şu an böyle bir ivme kazanmış durumdayken kimseye kıyak geçmediğimiz gibi, çekirdek aile kıvamında 3-5 kişiden oluşan üye kitlesiyle takıldığımızda da aynıydık.

İkinci husus; siyasal ve inanç konularında taraflı yaklaşım mı gösteriliyor? Kesinlikle hayır! Öncelikle şunu belirtmem gerekir ki; burası dini forum sitesi değildir. Belirli bir dini, mezhebi yoktur. Zira ülkelerin, forumların dini olmaz. İnançlar bireyseldir ve insanların dini inanışları olur. Kişilerin kutsallarının korunmasını ise sonuna dek garanti ederiz. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 24. maddesi der ki;

VI. Din ve Vicdan Hürriyeti
  1. Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
  2. 14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir.
  3. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.
  4. Din ve ahlak eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine bağlıdır.
  5. Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.
Dolayısıyla; Türkiye, çoğunluğu Müslümanlardan oluşan bir ülke olduğu gibi forumumuzun da Müslüman üye sayısı çoğunluktadır. Ancak İslâm dinine olduğu gibi, yukarıda Anayasa'nın maddesini de alıntıladığım üzere, forumumuz bütün din/inanışlara -ve tabii ki inançsızlığa da- eşit uzaklıktadır. Kimse kimsenin inancına hakaret edemez, bunda hemfikiriz. Ama kimse kimseyi de onunla aynı dinde değil diye veya farklı gerekçelerle burada ötekileştiremez. Hoşgörüden bahsederken, burada bu ayrımı kaçırmamak gerekiyor.

Bizler yönetim olarak forum içerisindeki tüm gönderileri takdir edersiniz ki takip edemiyoruz. Bazen bazı gönderiler gözümüzden kaçabilir, bu doğaldır. Hayatımız buradan ibaret değil, hepimizin sorumlulukları ve işleri vardır. Bu yüzden her gönderinin altına koyduğumuz rapor (yöneticiye bildir) bağlantısı üzerinden uygunsuz bulduğunuz iletileri yöneticiye şikâyet edebilirsiniz. Emin olun; ilgilenilmeyen tek bir rapor bildirimi yoktur ve tüm raporlar titizlik ve hassasiyet içerisinde incelenmektedir. Ha, "burada adalet yok, burada din düşmanlığı yapıyorlar" gibi geçtiğimiz yıl sosyal medyada Kürtaj Dede lakabıyla fenomen olan; "Laiklik elden gidiyeaahhh!" diye hönküren amca gibi veryansın edip, yersiz yere @Renksiz'in tabiriyle insanları darlamak isteyenler farklı platformlarda takılmayı sürdürebilir, çünkü onlar için açtığımız demokratik yaklaşım kapılarını çoktan tüketmiş ve bütün yolları geri dönüşümsüz olarak tıkamış olurlar.

Son olarak; ForumDenizi'ne farklı forumlara gidip laf sokmak? İnanın oldum olası bunu gülünç bulmuşumdur. Bir platformu sevmeyebilirsiniz, orada bulunmayı bırakmış olabilirsiniz. Buna sonuna kadar saygımız, anlayışımız vardır. Hatta bu platform içerisinde eskiden aktif olup, şu an girmeyen birçok üyeyle forum dışı irtibatım vardır kişisel olarak. Ancak şunun altını yineleyerek çizmek istiyorum. ForumDenizi; aynı veya benzer içerikteki hiçbir platform ile DÜŞMAN DE-ĞİL-DİR! Geçmişten tamamen farklı ve alakasız konulara istinaden bir şeyleri okuyup; bunun sonucu olarak fikir yürütüp orada kendi çapında aktif olabilir, ancak; forum oyunlarındaki "düşün ki o bu yazıyı okuyacak", "içindeki cümleyi söyle" gibi oyun başlıkları altından veya özel ileti yoluyla dedikodu/soğutma babında güya laf sokarak sadece içlerinde belirli bir olgunluk kazandıramamış oldukları kişiliklerinin basitize edilmiş hâlini gözler önüne sermiş olurlar. Çünkü bir insan kolay kolay özeleştiri yapmadığı sürece değişemez, gelişemez ve aynı problemleri her gittiği yerde yaratmayı sürdürür. Akl-ı selim davranarak mazisinde bırakmış olduğunu iddia ettiği durumlar hakkında amiyane tabirle tatava yaparak bir şey elde edilmez. Biz burada aşırılık göstermediği sürece kimseyi keyfi olarak uzaklaştırmadık, kimseyi rencide etmedik. Sırf kendi istediği şekilde almaya talip olduğu değeri, hayal dünyasında kurguladığı şemaliyle elde edemediği için farklı noktalara temas eden çamur atmalarla kültür mantarı gibi takılıp, ama aslında klavye kullanımından bihaber olarak; kendini küçük duruma düşürmeye hiç gerek yok.

Şunu hep söylemişimdir. Forumlarda sosyal medyanın popülerlik kazanmadan önceki döneme nazaran çok az sayıda kaldık ve buradaki rengin, rankın hiçkimseye faydası yoktur. Yukarıda da dediğim gibi, bizler burada sadece belirli asayişi sağlayabilmek ve düzeni koruyabilmek için yönetici rütbeleri kullanıyoruz. Onun dışında herkes gibi bizler de üyeyiz, bu forum bizim olduğu kadar hepimizin. Sosyal yaşantı içerisinden bu kadar soyutlanıp, böyle takıntılar edinmek her zaman insanın kendisine verebileceği en büyük zarardır.

Not olarak; her türlü öneri, görüş, istek, şikâyet için forumun ilgili alanını kullanabilir veya aşağıdaki iletişim bağlantısından e-posta yazabilirsiniz. Tüm serzenişlere de açık olduğumuzu yeniden bildirmek isterim. Yegane amacımız huzurumuzu korurken, adaleti de tesis edebilme arzumuzdur.

Saygılarımla,
~Regex