Onursal üyelik, forumda özel üye statüsünde bulunan kişilere verilen yegane ranktır. Eski sistemde denizci üyelikle beraber bu ranklar iki çeşitti. Denizci üyeliği yönetim uygun gördüklerine, onursal üyeliği ise başvuruyla dağıtıyordu. Denizci üye rankı, tamamen yapı ve ad değiştirerek; normal forum üyelerinin ilk etapta aldığı rank biçimine evrildiği için onursal üyelik, özel üye statüsündeki kullanıcılara verilen ünvan oluşuyla teke düşmüş bulunmaktadır.

Yukarıda da belirttiğim gibi eski sistemde onursal üyelik için belirli kriterler vardı ve onursal üyeliği başvuru yoluyla alıyorduk. Adından da anlaşılacağı üzere bir insanın "onursal" niteliğini haiz olup olmadığını, o kişinin kendi başvurusuyla belirlemek mevcut üst yönetimce bize mantıksız geldiği için; bu sistemi tamamen değiştirme kararı aldık. Yeni sistemde artık başvuru üzerine onursal üye alımı yapılmayacak.

Onursal Üyelik Şartları Nedir?
  • Bir kullanıcı, onursal üye olabilmek için en az 1 aylık forum geçmişine sahip olmalıdır. Bu 1 aylık süre, kayıt tarihinden itibaren geçen periyodu esas alarak hesaplanacaktır.
  • Belirli bir konu ya da mesaj sayısı kriteri yoktur. Onursal üyeliğin, yöneticiliğe giden yolla bariz bir bağlantısı yoktur. Forumda polemiklere ya da gereksiz olaylara karışmamış, kaliteli, sağduyulu, vasıflı kişiler onursal olabilecekler.
  • Bir üyenin 5 bin konusu, 50 bin mesajı olabilir. Bu, o üyemizin onursal üye olabileceğine delalet değildir. Gerçekten farkındalık yaratan, onursallık tabiriyle tanımlanabilecek kişilere bu rank verilecektir.
  • Onursal üyelik rankı; üst yönetimin ortak kararı doğrultusunda verilir. Rankın; rank ve renk dışında bir ayrıcalığı yoktur, amiyane tabirle; yönetici kankası olduğu manasını taşımaz. Üyeler ve yöneticiler nasıl kurallardan sorumlularsa, onursal üyeler de kurallara riayet etmek durumundadırlar.
  • Bir onursal üye, onursal üyeliğe yakışmayacak herhangi bir davranışta bulunursa (yazılı kurallar dışında bir de toplumsal normlar ve etik değerler vardır, malumunuz) herhangi bir forum yaptırımına tabi tutulmadan onursal üye rankları alınabilir.
  • Yineliyorum: İstek, öneri, başvuru vb. üzerine onursal üyelik dağıtımı yoktur. Üst yönetim onursal üyeleri forumda yazdıklarına, hâl ve davranışlarına, olgunluğuna bakarak seçer. Yönetici alımlarında olduğu gibi, üst yönetim arasında oy çokluğu esas alınır.
  • Her kim olursa olsun; sağlık vb. bir gerekçeli mazereti bilinmeden foruma 2 ay giriş yapmayanların onursal üyelikleri alınacaktır.