Yazar üyelik, makale ya da şiir yazarlığı konusunda yeteneği ve becerisi bulunan üyelerimize kendi istekleri ya da yönetimin uygun görmesi sonucunda verilebilecek olan ranktır. Forumda yazar rankına sahip olmak isteyenlerin, haiz olması gereken nitelikler;
  • Türkçeyi doğru yazabiliyor olmak
  • Forumda en az 10 adet özgün makale paylaşmış olmak (bu makaleler, CopyScape gibi premium araçlarla özgünlük testinden geçirilecektir)
  • Düzenli olarak oluşturmuş oldukları metinleri, makaleleri ya da şiirleri forumda paylaşmaları.