Her arı bal yapmaz .
Eşek arısı da öyle .
Onların görevi sadece çiçek özlerini emmek ve bu özleri yavrularını beslemede kullanmaktır .