Sahibiyle birlikte giden bir eşek, aniden yoldan ayrılıp bir uçurama doğru koşmaya başlamış. Tam uçurumdan düşeceği sırada, sahibi onu kuyruğundan yakalamış. Ama eşek çabalamaya devam etmiş. Sonunda, sahibi artık dayanamamış, eşeğin kuyruğunu bırakmış ve şöyle demiş:

Bildiğini okumaya kararlıysan benim elimden bir şey gelmez. Yaptığın şeyin sonucunu gör bakalım!

Kıssadan hisse;
Bir aptalı her zaman durduramazsınız.