Dendrocolaptidae familyası, 13 cins, aşağıdakiler dahil 52 türdür. Xiphorhynchus 14 tür, çizgili ağaç tırmaşığı (X. obsoletus); devetüyü boğazlı ağaç tırmaşığı (X. guttatus) dahil, Lepidocolaptes 7 tür, benek taçlı ağaç tırmaşığı (L. affinis); dağ ağaç tırmaşığı (L. lacrynuger); enine çizgili ağaç tırmaşığı (L. albolineatus) dahil, Dendrocincla 6 tür, sade kahverengi ağaç tırmaşığı (D. fuliginosa); beyaz çeneli ağaç tırmaşığı (D. merula); tyrannine ağaç tırmaşığı (D. tyrannine) dahil, Xiphocolaptes 6 tür, güçlü gagalı ağaç tırmaşığı (X. promeropirhynchus) dahil, Campylorhamphus 5 tür, siyah gagalı tırpan gagalı (C falcilarius) dahil, Dendrocolaptes 5 tür, çizgili ağaç tırmaşığı (D. certhia) dahil, Drymornis 1 tür, pala gagalı ağaç tırmaşığı (D. bridgesii), Glyphorychus 1 tür, kama gagalı ağaç tırmaşığı (G. spirurus), Nasica 1 tür, uzun gagalı ağaç tırmaşığı (N. longirostris), Slttasomus 1 tür, beyaz ağaç tırmaşığı (S. griseicapillus)

Çoğu orman, birçok böcekçil kuş türünün toplayabileceği zengin böcek çeşitleri ile dolu yerlerdir. Diğerleri, havada uçan böcekleri kaparken veya kurbanlarını ormanlık alanlarda toprak üstünden toplarken, bazıları avlarını ağaç kabukları veya bitki yapraklarında arar. Daha etkin bir şekilde avlanmalarına olanak sağlayan uyumları ile birçok kuş, bu yiyecek arama biçimlerinde ustalaşmıştır. Bunlara ağaç tırmaşıkları, tirangiller ve pıtta kuşları dahildir.

Ağaç Tırmaşıkları
Dendrocolaptidae familyasının küçük Amerikan kuşları olan ağaç tırmaşıkları, ağaçlara sarılarak tırmandıklarında kıvrık kuyruklarındaki dik tüylerin saplan destek sağlar. Çoğunlukla kahverengi veya pas rengindedir ve kısa, kama biçimliden, uzun, orak biçimlisine kadar değişik gaga biçimlerine sahiptirler. 1

Özellikle Amazonlar olmak üzere nemli ve dağ ormanlarını tercih ederler, Ağaç kabuklarının yarıklarda, köklerin arasında ve uzun ağaç dalları ve gövdeleri üzerindeki efibit, yani, başka bitkiler üzerinde büyüyen bitkilerin yaprakları arasında avlanırlar. Pala gagalı bir tür ağaç tırmaşık kuşu, kumlu toprak üstünde beslenir ve birkaç tanesi, belli mevsimlerde yaprak döken ormanlık alanlarda veya savan bölgelerinde beslenir. Birçok tür, korkutucu sütunlardan birdenbire açığa çıkıp ortaya yayılan arı sürüleri ile karınca ordularını ısrarla takip eder.
Ağaç tırmaşıklarını dış görünüşlerinden tanımak zordur. Tür sayıları ve sınıflandırmaları konusunda tartışmalar hala sürmektedir. Fakat çoğu bölgede tek tür bulunur ve bu da onları tanımak için bir kolaylıktır. Ötüşleri ve çağrıları da tanınmaları bakımından yararlı özelliklerdir. Gün doğuşu ve günbatımındaki bu ötüşleri, Güney Amerika ormanlarının belirgin özellikleridir.

Bir Tema Üzerindeki Değişiklikler
Ağaç tırmaşık türlerini resimlerle gösteren herhangi bir kimlik rehberi, özellikle ince yapılı, uzun kuyruklu ve dik duran bu tırmaşık kuşlarının çeşitlerim ayrıntılı olarak gösterir Kama gagalı ağaç tırmaşığı küçük bir tur olup sadece 14 cm uzunluğundadır ve çorunun daha uzun, ince yapılı, hafif kıvrık gagası olmasına rağmen, bu kuşun küçük, kısa ve hafifçe yukarıya dönük bir gagası vardır. Güçlü gagalı ağaç tırmaşığı en kalın gagaya sahiptir fakat onun gagası yine de uzun, hafifçe kıvrık bir hançer biçimindedir. En iri türlerden biridir ve 30 cm uzunluğundadır. Belki de en olağandışı tür, gagası ince ve aşağıya doğru çok kıvrık olan tırpan gagalıdır. Siyah gagalı tırpan gaganın gagası ise neredeyse çeyrek çember şeklinde kıvrıktır. Beyaz ağaç tırmaşık kuşu, en gri renklisidir ve beyaz çeneli ağaç tırmaşığı ise, en yalın renklilerdendir. Fakat uzun gagalı ağaç tırmaşık kuşu, hepsinden uzun gövdeli, gösterişli ve koyu desenlidir.

Tyrannidae Familyası: 95 cins, aşağıdakiler dahil 397 türdür. Myiarchus 22 tur, beyaz sinekkapan (M. tuberculifer) dahil, Phylloscartes 21 tür, siyah önlü tyrannulet (P. nigrifrons) dahil Elaenia 17 tür, dağ Elaenia kuşu (E. frantzii) dahil, Todirostrum 14 tür, benekli Tody sinekkapan kuşu (T. maculatum) dahil, Tyrannus 13 tür, makas kuyruklu sinekkapan kuşu (T. forficata) dahil, Contopus 10 tür, tropik Pewee kuşu (C. cinereus) dahil, Myiornis 4 tür, kısa kuyruklu pigme tiranı (M. ecaudatus) dahil, Onychorhynchus 1 tür, kraliyet sinekkapan kuşu (O. coronatus), Pitangus 1 tür, büyük kiskadee kuşu (P. sulphuratus), Pyrocephalus 1 tür, parlak kırmızı sinekkapan kuşu (P. rubinus)

Pittidae Familyası: 1 cins, 29 türdür. Pitta Mavi pitta (P cyanea): Afrikalı pitta (P angolensis); Hindistan pittası (P brachyura); Gurney pıtta (P. gumeyi): gürültücü pıtta (P. versicolor); mavi kuyruklu pitta (P. guajana)

Tirangiller
Tyrannidae familyasının üyesi tiranlar, tamamen Amerika’daki yaşam alanlarında bulunur. Fakat sık Amazon ormanları ile ormanlarla kaplı And Dağları yamaçlarından Patagonya platolarına kadar uzanan çok değişik yaşam alanlarını işgal ederler. Bazı türleri daha gizemli ve ürkek olmalarına rağmen, bu kuşlar, Güney Amerika bölgelerinde en yaygın ve en çok görünen kuşlardır. Kuzey Amerika’da, daha az tür vardır fakat görünen yerlere tünerken ve böcek avlarının peşinden aniden saldırıya geçerken bazılarım görmek daha kolaydır Daha iri av kuşları dahil diğer kuşları da kovalarlar Bu kuşların sayıları hakkında hala anlaşmazlıklar vardır.

Tiranlar, biçim ve yaşam tarzları yönünden çok çeşitlidir. Güneydeki türlerin çoğu, yaprakların arasından böcek toplar fakat kuzeyde; havada uçarak sinekkapanlar daha çoktur Güney Amerika türlerinin çoğu, özellikle elaenia ve tyrannulet cinsleri, küçük, donuk renkli, arkadaşsızdır ve tanınmaları zordur. Fakat daha iri ve dikkat çekici olanları, daha çok tanınabilir ve bu gürültücü sinekkapan kuşlar. Kuzey Amerika’da sıklıkla “tipik” acımasız sinekkapan kuşları olarak kabul edilir. Birçok türün başlarının üstünde renkli yamalar vardır fakat bunlar, saldırı veya kur yapma gösterilen dışında gizlenir Kraliyet sinekkapan kuşu, bu özelliğin en gelişmiş olan biçimine sahiptir. Birkaç tanesi meyve yer fakat büyük çoğunluğu, neredeyse özellikle böcekçildir. Ağaç kovuklarında veya daha küçük ağaçlarla, sık makilerle kaplı ufak bitkilerin yapraklarının arasına yosunlarla kaplanmış derin yuvalar yaparlar.

Pittalar
Pıtıdae familyasının pıtta kuşları, ormanlık alanların yüzeyinde böcek araştıran, güzel renkli, tropik orman kuşlarıdır. Son derece gizli ve gizemli olabilirler, renkli olmalarına rağmen, onları görmek zordur Bir türü Afrika’da, diğerleri ise. Güney ve Güneydoğu Asya’da yaşar. Güçlü gagaları, yuvarlak gövdeleri, çok kısa kuyrukları, uzun, sağlam bacakları ve iri ayakları vardır. Düşük rakımlı ormanlıklarda yaşarlar, bu ormanlık alanlar kerestecilik kontrol edilmesine rağmen, pervasızca kesilerek deniz seviyesinden Himalayalar’ın yüksek tepelerine kadar yok edilmiştir. Çoğu ıssız adalarda yaşayan birkaç türün belirgin alt türleri vardır.

Gözden Kaçan Nokta
Pitta kuşları; aralarında soyu kritik derecede yok olma düzeyinde olan Gurney pıtta kuşunun da dahil olduğu tüm kuşlar içinde en nadir bulunan bir türü de içinde barındırır. Bir zamanlar, Güney Tayland’ın düşük rakımlı yağmur ormanlarında yaygın olan bu güzel ve renkli kuş, kafes kuşları ticaretine kuş sağlayan tuzakçıların hedefi olmuştur. Fakat bu kuşun varlığına olan asıl tehdit, yaşam alanlarının bulunduğu yerlerin tahrip edilmesidir. 1987 yılında Tayland’da 49 km orijinal alçak rakımlı doğal orman ayakta kalmıştır. Gen kalan ormanlar, kereste elde etmek ve kahve, kauçuk ve palmiye plantasyonlarına arazı açmak amacıyla yok edilmiştir. O zamandan beri, hayatta kalan orman sahası daha da bozularak azaltılmış, böylece Gurney pıtta kuşlarının doğal yaşam alanları daha küçük parçalara ayrılmış ve bu kuşlar önceki doğal yaşam alanlarından izole olmuşlardır. 2000 yılında sadece 24 tane kalmışlardı ve bu kuşların, soylarının tamamen yok olmasından kurtulma şansı giderek azalmaktadır.