Yaygın adı, söğüt bülbülüdür. Bilimsel adı, Phylloscopus trochilus’dır. Familyası Sylviidae’dır, takımı, Passeriformes’tir. Uzunluğu 10-11.4 cm, kanat açıklığı, 16.5-21.6 cm, ağırlığı, 5.7-11.3 g’dır.

Fiziksel Özellikleri
Küçük, ince gagalı ve ince yapılı bülbül; üst kısımları soluk gri veya kahverengimsi yeşil; alt kısımları daha soluk ve daha sarı; arkası daha soluk; bacakları hafif kahverengi; erkek ve dişiler benzer.

Alışkanlıkları
Küçük ağaçların, çalı ve makilerin yaprakları arasında aktif bir şekilde beslenir, ilkbaharda belli bir bölgeyi sahiplenir; sıklıkla kışın öter.

Yaşam Çizgisi
Bitkilerin arasına, yerde otlardan kubbeli yuva yapar; 4-8 yumurta; kuluçka süresi 12-14 gün; sadece dişi kuş yumurtaların üstünde yatar; yavrular, yumurtadan çıktıktan 11-15 gün sonra yuvadan uçar; bir üreme mevsiminde bir veya iki defa yavru çıkartır. Sesi; çağrı ötüşü tatlı, sade “huu-iyt” şeklindedir. Böcekler ve örümcekler, birkaç tür böğürtlen, dut ve çilek benzeri meyvelerle beslenir.

Yaşam Alanı
Makilikler, çalılıklar, gür ağaçlı bölgeler, ağaçlık alanların kıyısındaki maki benzeri kırık bitki örtüsü; sulak araziler civarındaki söğüt ve huş ağacı çalılıkları; kışın ağaçlık savanlarda. Türün durumu, çoğunlukla yaygın ve güvenlidir. İnce yapılı, hafif ağırlıklı söğüt bülbülü, tropikal Afrika arazilerinden; zarif su gibi akıcı ötüşleriyle baharı haber verdikleri Avrupa’ya göç eden bir kuştur. Familyasındaki bir çok kuş gibi söğüt bülbülü de, küçük, gri-kahverengi, hafif renkli ve hiçbir ayırt edici özelliği olmayan, ince gagalı bir kuştur. Görsel olarak, tiz sesli bir bülbül türü olan çıvgın kuşlarına (Phylloscopus collybita) ikizi gibi benzer ve diğer birçok bülbülle de benzerlik gösterir. Üst kısımları, zeytin-kahverengiyle hafif yeşilimsi renktedir. Kanatlar ile kuyruk, daha parlak gri-kahvedir ve kenarları daha yeşil tüylere sahiptir. Her bir gözünün üzerinden aşağıya doğru soluk sarımsı, beyaz bir şerit iner. Çoğunun alt kısmı yeşilimsi beyaz, boyun ve göğsü çizgilidir.



Geniş Alanda Üreme
Söğüt bülbülü, Avrupa’nın çoğu yerinde, Orta Fransa’dan İskandinavya’ya ve doğuda Kuzey ve

Orta Avrupa’ya kadar geniş bir alanda ürer. Bu geniş kuşak, Kuzey Asya boyunca ve Kuzey Kutup dairesinin güneyinde daralır. Britanya hariç;, kuzey ada gruplarının hiçbirinde bulunmaz. Kışın, bütün o üreme alanlarını boşaltarak Afrika’ya göç eder. Kışları, burada, Batı Afrika’nın Atlantik sahilinden doğuya doğru, neredeyse kıtanın geri kalan kısmının her tarafında Etyopya’ya kadar uzanan bölgelerde geçirir. Söğüt bülbülü, kuzeyde huş ağaçları ve söğütlerle kaplı ağaçlık araziler ile eskiden kesilmiş orman alanları, açık çam ormanları veya çakıllı arazilerde yapılan çalışmalar sonunda kalan arazilerde, ara geçiş arazileri yaşam alanı olarak tercih eder.

Beslenme Alışkanlıkları
Söğüt bülbülleri taze ilkbahar sürgünleri ve filizleri arasında ara sıra beslenerek ve ağaçların kıyısındaki makiliklerin içinden hafifçe süzülerek gider Böcekleri ve küçük örümcekleri, yaprakların ve çalılıkların arasından toplarlar Kınkanatlılar, zar kanatlı böcekler, karıncalar, küçük güveler, şayak böcekleri ve mayıs böcekleri gibi değişik böcek türlerim yer Bu kuşlar, aynı zamanda yumuşak gövdeli kurtçukları da yer ve onlarla yavrularını da besler.

Yem gelişen erkek kuşlar, ilkbaharda yuva yapmak ve üremek için yem yaşam alanlarını sahiplenir ve çiftleşecek dişileri çekmek için sürekli öter. Dişiler, üreme alanlarına iki hafta kadar geç gelir.

Erkek söğüt bülbülleri, tipik olarak tek eşlidir fakat bazı bölgelerde yaygın olarak çok eşlidirler.