Bir maddenin bir fazdan başka bir faza geçmesi hal değişimi olarak bilinmektedir. Hal değişimi, ısı, sıcaklık, nem ve basınç gibi fiziksel olaylardan etkilenmektedir. Hal değişimi sırasında ısı alışverişi devam eder. Belli bir basınç altında hal değişimi gerçekleşir. Hal değişimi gerçekleşirken sıcaklık sabit kalır.

Katı, sıvı ve gaz fazları arasındaki ısı ve sıcaklık artışı ya da kaybı nedeniyle basınca da bağlı olarak hal değişimi meydana gelir. Hal değişimi maddeler için ayırt edici özelliktir. Hal değişimi doğada da döngülerin gerçekleşmesini sağladığı için canlılık faaliyetlerinin devam etmesinde hayati bir öneme sahiptir. Hal değişiminin doğada gerçekleşmesi canlılığı doğrudan etkiler.