AVCILIK VE YABAN HAYATI TEKNİKERİ

TANIM

Avcılık ve yaban hayatı teknikeri; yaban hayatı içerisinde doğal ortamın korunması, yaban
hayvanlarının üretimi, avlanma yöntemleri alanlarında çalışan ara insan gücüdür.

GÖREVLER

Avcılık ve yaban hayatı teknikerleri orman mühendisleri gözetiminde;
 Görevli olduğu alanda yaban hayvanlarını inceleyerek, sayı ve cinslerini gösterir
çizelge hazırlar,
 Hayvanların sağlıklı yaşamalarını sağlamak amacıyla veriler toplar,
 Doğal ortamın sayısal yoğunluğu ve dağılımının düzenli olarak sürdürülmesini
sağlamak için, canlıların yaşam ortamlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar
yapar,
 Yaban hayvanlarının üretimini sağlar,
 Özel avlakların yönetiminde teknik eleman olarak çalışır,
 İl ve ilçe av komisyonlarında görev alırlar.

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

 Teleskop
 Dürbün
 Preparasyon aletleri
 Kuluçka makinası
 Silah
 Pusula

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Avcılık ve yaban hayatı teknikeri olmak isteyenlerin;
 -Doğa sevgisi olan,
 -Hayvanlarla ilgili korkusu olmayan,
 -Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
 -Açık alanda çalışmayı seven,
 -Bedence sağlam ve dayanıklı,
 -İletişim kurabilme yeteneği olan,
 -Mesafe ve yön tahmininde bulunma yeteneği olan,
kimseler olması gerekir.

TÜRKİYE İŞ KURUMU 2
ÇALIŞMA KOŞULLARI

Avcılık ve yaban hayatı geniş bir çalışma alanını kapsar ve çalışma ortamı daha çok açık
alanlardır. Avcılık ve yaban hayatı teknikerleri günün her saatinde çalışabilen insanlar
olmakla birlikte genellikle gece çalışırlar. Çünkü yaban hayvanlarının önemli bir kısmı
geceleri faaliyet gösterir. Çalışmalar bazen tek başına bazen de ekip halinde yapılır.
Yaban hayvanları ile çalışırken kaza riski vardır. Soğuk ve sıcağa bağlı hastalıklar ile
hayvanlardan insanlara bulaşabilen kuduz ve şarbon gibi birçok meslek hastalığı riski de
bulunmaktadır. Çalışırlarken orman mühendisleri ve biyologlarla iletişim halindedirler.

MESLEĞİN EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Meslek Yüksekokulu
“Avcılık ve Yaban Hayatı” bölümünde verilmektedir

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI OLUNMASI GEREKLİ DERSLER

 -Biyoloji
 -Kimya
 -Matematik

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
 Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 ÖSYM tarafından yapılan Yükseköğretime Geçiş Sınavına (YGS) girmek ve yeterli
“YGS-6” puanı puan almak,
 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda
“Avcılık ve Yaban Hayatı” önlisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim
programını tercih etmek gerekmektedir.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
Eğitim süresince;
1-Dönem:Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi,Türk dili,Yabancı dil 1 Güzel Sanatlar/Beden
eğitimi, Bilgisayar uygulamaları, Matematik, Ekonomi, Zooloji, Bitkilendirme
2-Dönem :Türk dili II, Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II,Yabancı Dil II, Güzel
Sanatlar/Beden Eğitimi, Odunsu Bitkiler, Yaban Hayvanlar Bilgisi, Ekoloji, Otsu Bitkiler,
Ormancılık Bilgisi

TÜRKİYE İŞ KURUMU 3

3-Dönem: Koruma Alanları Yönetimi, Populasyonların Düzenlenmesi, İçsu Ürünleri, Halkla
İlişkiler, Yaban Hayvanlar Envanteri, Sulak Alanlar, Bitki Koruma ,
Seçmeli Dersler: Çevre Kirliliği, Av Hayvanlarının İzlenmesi ve Transferi, Yaban Hayati
Ekolojisi
4-Dönem: Yaban Hayatı Alanlarının Islahı, Av ve Yaban Hayatı Mevzuatı, Yaban
Hayvanları Üretimi, Yaban Hayvanları Hastalıkları, Biyolojik Müze Yöntemleri, Avlanma
Yöntemleri Uygulamaları, Seminer,
Seçmeli Dersler: Doğa ve Av Turizmi, Atıcılık, Yaban Hayatı Ve Silvikültür, Avlanmak
Yönetimi.
Ayrıca her eğitim döneminin sonunda 40 iş günü olmak üzere toplam 80 işgünü staj yapma
zorunluluğu vardır.
EGİTİMİN SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVANI

Eğitimini başarıyla tamamlayanlara önlisans diploması ve “Avcılık ve Yaban Hayatı
Teknikeri” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Yurdumuzda avcılık ve yaban hayatı teknikerlerine çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır.
Gerek kamu sektöründe, gerekse özel sektörde bu konuda yetişmiş ara eleman
bulunmamaktadır. Bu nedenle av ve yaban hayatı teknikerlerinin işsiz kalma riski
bulunmamaktadır. Mezunlar Türkiye’nin her yerinde çalışabilirler.

Kamu sektöründe Çevre ve Orman Bakanlığı’na bağlı milli parklarda, Av ve Yaban Hayatı
Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan tabiat parkları, ulusal parklar, tabiat koruma
alanları, biyogenetik rezervler ile Orman Genel Müdürlüğü ormanları, tarımsal ve sulak
alanlar, şehir parkları, hayvanat bahçesi gibi yerlerde çalışırlar.

Özel sektöre ait avlaklarda, av hayvanı üretme çiftliklerinde, av turizmi ile ilgili
faaliyetleri bulunan şirketlerde, safari parkları ve avcılık kulüplerinde iş
bulabilmektedirler.
Yaban hayatının dünyada giderek önem kazanması, bu meslekte gelecekte de iş bulma
sorunun olmayacağını göstermektedir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE

Eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağladığı öğrenci kredilerinden
faydalanabilirler. Çeşitli kurum ve kuruluşlardan burs alabilirler.

TÜRKİYE İŞ KURUMU 4
EĞİTİM SONRASI

Avcılık ve yaban hayatı teknikerlerinden kamu sektöründe çalışanlar, bulundukları
statüde (işçi-memur) devletçe belirlenen ücrete ek olarak fazla mesai ücreti de
alabilirler. Özel sektörde ise kazanç, çalışılan işyerine göre değişmektedir. Ancak ücret
asgari ücretin 1,5 katından az olmamaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Avcılık ve yaban hayatı teknikerliği bölümünden mezun olanlar ÖSYM 'nin yaptığı (DGS)
dikey geçiş sınavında başarılı olmak ve gerekli nitelikleri taşımak koşulu ile lisans
düzeyinde üniversitelerin “Orman Mühendisliği” bölümüne devam edebilirler.
Çalıştıkları işyerinde yönetici sorumluluğuna getirilebilirler.

BENZER MESLEKLER

 Orman Teknikeri,
 Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Teknikeri,
 Çevre Teknikeri.