Prof. Dr. Mustafa Öztürk edepten, ahlaktan yoksun, hedef göstermeyi kendine esas almış cahil yazara cevap verdi.

Cenzgiz Duman'ın cahil ve insafsız eleştirlerine cevap:

Eleştiri: Süleyman Peygamber'in atları kesmesi modernliktir.

Modern yorumculardan birinin konuyla ilgili mealine bir bakalım: “…getirin bana onları! dedi. Bunun üzerine atlar getirildi; Süleyman da onların bacaklarını kesip devirerek hepsini boğazladı.”5 Hz. Süleyman’a önce atın bacaklarını kestiren Öztürk, sonra da boğazlatarak atları telef ettirmektedir! Öztürk’ün verdiği meal; hem ayetteki “…meshan bis sûkı vel a’nâk” kelimelerinin kronolojisini (bacak-boyun) tam oturtturmak hem de atları zorluk çekmeden devirip kesmenin (önce bacaklarını kesip devirmek sonra kolayca başlarını gövdeden ayırmak şeklinde) kolay bir yolunu(!) *gösterse gerektir!.. İyi ya! böyle eziyetle atları katleden! bir Peygamber imajı nasıl savunulacak? *Kolay!.. Atlar, İkindi namazını kaçırmaya sebep olduğu için, “Caiz”dir(!) denilerek, herhalde… Kaynak: Hz. Süleyman ve Atlar Kıssası - CENGİZ DUMAN

Cevap: