Forum Düzeni
Kullanıcı Etiket Listesi

Like Tree7Beğeni(ler)
  • 2 Post By Qasem
  • 1 Post By Qasem
  • 2 Post By Başak
  • 2 Post By Başak

Seçenekler
Seçenekler
Stil
Üyelik tarihi: 16 Ocak 2018
Mesajlar: 4.975
Konular: 215
Cinsiyet:Bay
Seslenenler: 244 Mesaj(lar)
Etiketleyenler: 48 Konu(lar)
Alınan Beğeni: 818
Verilen Beğeni: 109
İlişki Durumu: Uzak durun yeter...
Burç: Akrep
Takım: Turkiye
Rep Gücü: 16
Qasem is a splendid one to beholdQasem is a splendid one to beholdQasem is a splendid one to beholdQasem is a splendid one to beholdQasem is a splendid one to beholdQasem is a splendid one to beholdQasem is a splendid one to behold

Standart Kur'an Nasıl Bir Kitaptır

14 Şubat 2018
# 1
Kur'an Nasıl Bir Kitaptır
"Bu, içinde hiç bir şüphe olmayan ve sakınanlara yol gösterici bir kitaptır." (2/Bakara-2).

Müslümanım diyen herkesin elinden, dilinden, hafızasından düşürmediği; sorulduğunda herkesin hakkında birçok tanım ve açıklama getirebileceği bir kitaptır: KUR'AN.

Evet, gerçekten de Kur'an hakkında, onun ehemmiyeti ve önceliği konusunda müslümanım diyen herkesten bir çok şey duyabilirsiniz. Bu insanlar ört olarak duydukları ve yayın organlarından okuduklarını aktarabilirler. Kısacası Kur'an; içinde bulunduğumuz toplum fertlerinin, üzerinde doğru veya yanlış fikir beyan edebilecekleri ve kutsallığı hakkında hemfikir olabilecekleri yegane kitaptır. Ancak hemfikir olunamayan bir husus varsa, o da; Kur'an'ın nasıl bir kitap olduğu sorusuna verilen cevaplardır. Bu soruya, en az sorduğunuz kişi sayısı kadar göreli ve muhtelif cevaplar alabilirsiniz. Ama gariptir ki; sorunuzun cevabını yine bizzat Kur'an'da arayan, cevabını Kur'an'dan veren pek az kişi bulabilirsiniz.

Sosyal yaşantımızdaki bir çok konuda olduğu gibi yanlış, fakat yaygın olan geleneksel anlayış Kur'an'ın tanımı konusunda da hakimdir. Geleneğin bize getirdiği Kur'an anlayışına baktığımızda, Kur'an'ın kendini tanıtımıyla çelişen birçok durumla karşılaşırız. En genelde Kur'an mezarlıklarda veya hastaların başında okunan bir kitaptır. Veya mübarek gün ve gecelerde (!) okunup bire-on veren sevap kitabıdır. Ya da özellikle Ramazan aylarında vesair günlerde imamlarımızın bir ekmek teknesidir. Üfürükçülerin muska kitabı, hastalarımızın şifasıdır(i). Şeyh ve müritlerinin evrâd, kâri ve kurralarımızın tecvid kitabıdır. O (Kur'an) her bir vakit için ayrı ayrı makamlarla okunmalı, tecvidsiz okunmamalıdır (!). Ramazan ayında dört bir yanda mukabelelere gidilmeli, istenilen bir işin gerçekleşmesi için kırk yasinler okunmalıdır.

Kur'an-ı Kerimler gösterişli ve pahalı Kur'an kapları içinde evlerin en nadide ve eve gelenlerin rahatça görebilecekleri yere asılır. Yaldız ve simlerle pano ve levhalara yazılmış ve hat sanatıyla süslenmiş olan Kur'an ayetleri, bırakın anlamayı okunması bile çoğu zaman mümkün olmayacak bir şekilde evlerin girişlerinde sergilenir. Kazanç ve ticareti artırsın diye ticarethanelere ayet ve dualar asılır ya da bazı surelerin yazıldığı küçük enamlar nazarlık olarak kullanılır. Bu bağlamda, daha bir çok örnek verilebilir.

Bazılarına göre ise Kur'an, bilim ve tekniğin kaynağı, bir çok fen ilminin ana kitabıdır. Vaiz efendilerin dillerinden düşürmediği; Batılıların uzaya gitmesine, elektriğin bulunmasına kaynaklık eden öncü kitap; dilciler için sanatsal ve şiirsel özelliği yüksek belagat kitabı; usulcülerin anlaşılmasını kolaylaştırmak adına daha da anlaşılmaz bir labirent haline getirdiği bilmece kitabıdır. Ve bütün bunları Kur'an'ın asıl tanım ve amacı imiş gibi ortaya koyan gazete, dergi ve kitaplar...

Kur'an tahrifattan uzak ve korunmuş olarak elimizde olmasına rağmen onun hakkındaki bu tür yanlış anlayışların temelinde Kur'an'dan uzaklaşmanın getirdiği katı gelenekçilik ve kör taklitçilik yatmaktadır, islam'dan önceki Kitap Ehli'nin Kitab'ı göz ardı ederek gereği gibi okumamaları şeklinde kendini gösteren yanlış tavır; önceki alimler her şeyi hallettiler, zaten Kur'an'ı herkes anlayamaz şeklinde tezahür etmektedir. Oysa Kur'an bir çok ayetiyle bu tür yanlış görüşleri reddetmektedir (54/ Kamer.1 7, 22, 32, 40...).

Bu yazıdaki amacımız; Kur'an'a getirilen yanlış tanım ve bu tanımlardan beslenen yanlış anlayışlar karşısında Kur'an'ın kendisine getirdiği tanımlamaları ve açıklamaları ortaya koymaktır.

Kur'an hakkındaki bu yanlış tanım ve anlayışların en genelde ortak özellikleri, Kur'an merkezli olmadıklarıdır. Söz konusu anlayışlar Kur'an'ın kendisine getirdiği tanımlarla benzeşmediği gibi, birçoğu da çelişmektedir.

Kur'an hemen ikinci suresinin başında kendisini tanıtmakladır: Bu içinde hiç bir ŞÜPHE olmayan ve sakınanlara YOL GÖSTEREN bir kitaptır...(2 /Bakara,2). Bu bağlamda şu ayetlere de bakılabilir: (3 /Ali İmran,138; 32/Secde.2.)

Yüce Rabbimizin Rasulullah (s)'a vahy / ilka ettiği ayetlerin tümüne birden bu ayetlerin bir çok yerinde Kur'an ismi verilmektedir (2/Bakara,185; 72/Cin,1...). Yine bu ayetlerin tümüne Kitap ismi verildiğini görüyoruz. Yalnız Kur'an-ı Kerim'de kitap kelimesi üç ayrı vakıaya işaret etmektedir: Kur'an'dan önceki kitapları ifade etmek için kullanılan kitap: (4/Nisa,136; 13/Ra'd,36...). Bizatihi Kur'an'ı ifade etmek için kullanılan kitap: (2/Bakara,2, 89; 4 /Nisa,105...). Zaman zaman Kur'an-ı Kerim'le karıştırılan fakat Levh-i Mahfuzu ifade etmek için kullanılan kitap, yani Ummu'l-Kitap veya Kitab-ı Meknûn: (43/ Zuhruf,4; 56 /Vakıa,77...)

Kur'an'ın anlaşılmayacağı, anlayabilmek için ciltler dolusu kitap okumak gerektiği şeklinde ileri sürülen görüşleri; "Biz onları anlayasanız diye indirdik" (12/ Yusuf,2); "Akledesiniz diye indirdik" (43/Zuhruf,3); "Güçlük çekesin diye indirmedik" (20/Tâhâ,2); "öğüt alasınız diye kolaylaştırdık (54 /Kamer,17, 22, 32, 40) şeklindeki ayetler reddetmektedir.

Kur'an'ın bazı kelime ve kavramları üzerine anlamsız ve uzun tartışmalara girenler içinse Kur'an açık ve net bir duyuruda bulunuyor: "Andolsun biz Kur'an'da insanlara her çeşit durumu misali tekrarlayarak türlü türlü anlattık, ama insanlar anlamsız tartışmalara her şeyden daha çok düşkündür." (18/Kehf,54). Aynı bağlamda (6/En'am,105)'e bakılabilir.

Kur'an insanlar için ŞİFA'dır. Ancak bu şifa oluşu, yaygın olarak algılandığı biçimiyle biyolojik hastalıklara şifa olması değildir. Kur'an toplum ve fertteki şirk hastalıklarına şifadır. İman edenlere rahmet ve hidayettir. "Ey iman edenler; size Rabbınızdan bir ÖĞÜT, göğüslerde olana bir ŞİFA ve inananlara da RAHMET ve HİDAYET gelmiştir." (10/Yunus,57). "...De ki: O (Kur'an) inananlara HİDAYET ve ŞİFA'dır." (41/Fussilet,44). Ayetlere dikkat edilirse ŞİFA, hidayet ve rahmetle eş anlamda kullanılmıştır, insanlar Kur'an'a yaklaşıp onu anlayarak yaşadıklarında hidayet ve şifaya ereceklerdir (17/isra,82).

Kur'an anlaşılarak okunduğunda hakkı batıldan ayıran bir ölçüdür. "Alemlere uyarıcı olsun diye, kuluna hakkı batıldan ayıran (FURKAN)'ı indiren ne yücedir." (25/Furkan,1; 2/Bakara,185;3/Ali İmran,3-4),

Kur'an insanlara gönderilmiş bir ilim ve hüküm kitabıdır. Bundan dolayıdır ki sosyal yaşantıda hüküm koyucu, azgınlaşan heva ve hevesleri kısıtlayıcıdır. Allah bu ilme göre yaşayanların velisi ve koruyucusudur. ".İşte böyle onu Arapça bir hüküm olarak indirdik. Sana gelen İLİM'den sonra onların hevalarına uyarsan artık Allah senin ne velin, ne koruyucundur." (13 /Ra'd,37; 2/Bakara,145; 3/Ali İmran,16l).

Kur'an HAKK'tır. Kur'an'ı anlayarak yaşayanlar HAKK'ı yaşamış ve yaşatmış olurlar -Deki: HAKK geldi, batıl yok oldu. Batıl zaten yok olmaya mahkumdur. (l7/lsra,8l). Kur'an'ın bu ayetteki söylemine göre HAKK'ın geldiği yerde batıl yok olmak durumundadır. Şu anda batıl yaygın ve hakim oluşu müslümanların ellerindeki HAKK'ı gereği gibi ya sayamamaları, heva ve heveslerine uymalarındandır. Sana gelen HAKK'tan sonra, onların hevalarına uyma. (5/Maide,48, 83; 34/Sebe,49; 11/Hud,120, 13/Ra'd.1; 47/Muhammed,2; 25/Furkan,33).

Kur'an şirk karanlığı içindeki toplumlara bir NUR ve Rabbimiz-den insanlara gelen bir BURHAN'dır. "...indirilen NUR'a uyanlar, işte onlar felaha erenlerdir." (4/A'raf(,157] "-Ey insanlar: Size Rabbinizden bir BURHAN (delil) geldi ve size apaçık bir NUR indirdik " (4/Nisa,175).

Kur'an insanların öğüt alması ve bu öğütle yaşamlarını düzenlemeleri için kolaylaştırılmış bir kitaptır. Belki ÖĞÜT alırlar diye onu senin dilinle kolaylaştırdık." (44/Duhan,53). "Andolsun biz Kur'an'ı ÖĞÜT olsun diye kolaylaştırdık Öğüt alan yok mudur? (54/Kamer,17, 22. 32, 40).

Kur'an ZlKlR'dir. Yani insanlar için bir hatırlama, hatırlatma ve öğüttür. "Sana da, bu ZlKR'i indirdik ki, kendilerine indirileni insanlara açıklayasın, belki tefekkür ederler." (16/Nahl.44). "-Sen buna karşılık onlardan bir ücret islemiyorsan. O sadece alemler için bir ZİKİR'dir." (12/Yusuf,104; 15/Hicr,6; 36/Yasin,69;3/AIi imran,58; 21/Enbiya,50).

Kur'an insanlara anlatılması gereken Allah'ın bir lütfü ve nimetidir. "Ve Rabbı'nın NlMETini anlat." (83/Duha.4; 2/Bakara,211)

Kur'an kendisinde hiç bir müphemlik kalmayacak şekilde beyan edilmiş bir kitaptır, "işte böylece türlü türlü, tekrar tekrar açıklıyoruz ki, sen ders almışsın desinler ve bilen bir toplum için de onu iyice BEYAN edelim." (6 En'am/105; 75 Kıyamet/18-19).

Kur'an gerekli yerlerde tefsir edilmiş bir kitaptır. "Onların sana getirdiği her duruma karşı biz de hak ile TEFSlR'i getiririz." (25 Furkan/33).

(Kur'an) DİRİ olanları uyarmak ve kafirlere (asab) sözü hak olsun için (indirilmiş)dir." (36/Yasin, 70). Bu ayetin yer aldığı Yasın Suresi ne acıdır ki, genellikle ölüm ve mezarlıklara tahsis edilmiş bir suredir.

Kur'an'ın şiirsel ve sanatsal özellikleriyle uğraşan insanlar içinse yine Yasın Suresi'nde açık ve net bir cevap buluyoruz "Biz ona şiir öğretmedik (bu) ona yakışmaz da. O (kitap) bir ÖĞÜTten ve AÇIKLAYAN bir Kur'an'dan başkası değildir." (36/Yasin,69).

Ve Kur'an, müslümanların kendilerine tutundukları müddetçe tokalaşmalarını Önleyen, onları bir arada tutan ALLAH'IN "iPi'dir. "Topluca ALLAH'IN "İPİ'ne yapışın, fırkalaşmayın." (3/AIi imran,103).

Görüldüğü gibi Kur'an'ın kendisine getirdiği tanımlamalar ve bu bağlamdaki açıklamalarla, yaygın olan geleneksel Kur'an anlayışı arasında büyük farklılıklar vardır.

Ortadaki bu iki anlayışın birincisine, bizatihi Kur'an'ın yani Allah'ın kendisi kaynaklık etmektedir, ikincisine ise insanlar kaynaklık etmektedir. Burada bütün problem tercihle ilintilidir. Müslümana düşen; elbette Allah'ı tercih etmek, O'nun Kur'an hakkındaki yine Kur'an'da açıkladığı gerçeklere tabi olmaktır. Çünkü Allah hakkı, doğruyu söyler ve O'ndan daha güzel sözlü kimse olamaz (39/Zümer.23).

Hamd, sonsuz kerem sahibi Rahman'a; selam, yanlış geleneklerden sıyrılıp İbrahimi geleneğe uyan ve Kur'an'ı gereği gibi okuyup, yaşayan kullara olsun...


Mustafa Alphan Başbekleyen. / Haksöz Okulu

Bilgi - İnanç - Eylem
Arthur and Asrevya bunu beğendi
Üyelik tarihi: 14 Aralık 2017
Mesajlar: 534
Konular: 42
Cinsiyet:Bay
Seslenenler: 26 Mesaj(lar)
Etiketleyenler: 14 Konu(lar)
Alınan Beğeni: 59
Verilen Beğeni: 17
Rep Gücü: 4
Coolumsu is on a distinguished road
Standart Cevap: Kur'an Nasıl Bir Kitaptır
15 Şubat 2018
# 2
Kuran İslamı söylemi sahte ve iki yüzlü bir söylemdir. Amaç Kuran’ı yaşamak değil onun üzerinden siyasi rant devşirmektir. Kuran’ın özü olan merhamet, alçak gönüllük gibi değerlere sahip olan tasavvufu bir iki sapmadan dolayı silip atmak vicdansızlıktır.

Ayrıca ayetler öyle copy-paste tarihi bağlamından koparılarak insanlara vaiz kesilmek amacıyla kullanılmamalıdır. Bu istismara kapı açar.

Tarihsel süreci ve ilk yorumu bilmeden Kuran’ı anlamaya çalışmak büyük bir cinayettir.

Her önüne gelen Kuran’dan anlam çıkarıp bunu dayatmaya çalışıyor. Oysa esas olan o dönem Peygamberin ve Sahabenin anladığı yorumdur. O koşullar içerisinde..

Kuran’ı Peygamberimizden daha iyi biliyorlarmış gibi din sunanları hiç sevmiyorum.
Konu Başak tarafından (15 Şubat 2018 Saat 22:06 ) değiştirilmiştir. Sebep: Hakaret içerikli kısımlar silindi.
Üyelik tarihi: 16 Ocak 2018
Mesajlar: 4.975
Konular: 215
Cinsiyet:Bay
Seslenenler: 244 Mesaj(lar)
Etiketleyenler: 48 Konu(lar)
Alınan Beğeni: 818
Verilen Beğeni: 109
İlişki Durumu: Uzak durun yeter...
Burç: Akrep
Takım: Turkiye
Rep Gücü: 16
Qasem is a splendid one to beholdQasem is a splendid one to beholdQasem is a splendid one to beholdQasem is a splendid one to beholdQasem is a splendid one to beholdQasem is a splendid one to beholdQasem is a splendid one to behold
Standart Cevap: Kur'an Nasıl Bir Kitaptır
15 Şubat 2018
# 3
Coolumsu Nickli Üyeden Alıntı
Kuran İslamı söylemi sahte ve iki yüzlü bir söylemdir. Amaç Kuran’ı yaşamak değil onun üzerinden siyasi rant devşirmektir. Kuran’ın özü olan merhamet, alçak gönüllük gibi değerlere sahip olan tasavvufu bir iki sapmadan dolayı silip atmak vicdansızlıktır.

Ayrıca ayetler öyle copy-paste tarihi bağlamından koparılarak insanlara vaiz kesilmek amacıyla kullanılmamalıdır. Bu istismara kapı açar.

Tarihsel süreci ve ilk yorumu bilmeden Kuran’ı anlamaya çalışmak büyük bir cinayettir.

Her önüne gelen Kuran’dan anlam çıkarıp bunu dayatmaya çalışıyor. Oysa esas olan o dönem Peygamberin ve Sahabenin anladığı yorumdur. O koşullar içerisinde..

Kuran’ı Peygamberimizden daha iyi biliyorlarmış gibi din sunanları hiç sevmiyorum.
Yazıda bağlamından, siyak sibağından ve esbabı nuzuldan koparılmış tek bir ayet yoktur.
Yazıyı okumayıp sadece başlık üzerinden hakaret amaçlı yorum yaptığın besbelli...
Yukardaki ayetlerin hepsi.zaten kişilik değer oluşturan ayetler ama pkumadığın belli...
Copy past ile bağlamından koparılan diyip ama tek bşr tanesini bile eleştiri yazamamak yalan iftira ve karalamadan başka bişey değildir...

@Maia @Sith böylelerinimi yönetici yapıyorsunuz. Tanıdığımız birlikte olduğumuz insanlar hakkında şerefsiz diyen yöneticiniz bu hakareti.yetkisine dayanarak mı yapıyor. Ayrıca söylemi yalan tek bir tane bile yazı analizi taşımayıp uazıya eleştiri.olmayıp bana ve arkadaşlarıma saldırıdan öte bişey değil...

Misliyle cevap almasıda yönetixiniz olmasındandır. Notmal üye olsa yalan iftira barındıran yorumlarına güler geçerdim ki daha ağır iftiralar atanlara bile gülüp geçtiğimi eski yerlerdede görmüşsünüzdür....

Ekelme : Mustafa AlphanBAŞBEKLEYEN İstanbul Beyoğlu İTO Mes.veTek.AnadoluLisesi Müdürlüğünü yürütmektedir. Hocalarıma ne sana nede bir başkasına hakaret ettirmem...

Bilgi - İnanç - Eylem
Konu Başak tarafından (15 Şubat 2018 Saat 22:07 ) değiştirilmiştir. Sebep: hakaret ve ikili atışma içeren kısımlar düzenlendi.
Asrevya bunu beğendin
Üyelik tarihi: 05 Aralık 2017
Mesajlar: 1.179
Konular: 538
Cinsiyet:Bayan
Seslenenler: 138 Mesaj(lar)
Etiketleyenler: 9 Konu(lar)
Alınan Beğeni: 138
Verilen Beğeni: 25
Rep Gücü: 5
Başak is on a distinguished road
Standart Cevap: Kur'an Nasıl Bir Kitaptır
15 Şubat 2018
# 4
Konuyu yönetim arasında karar çıkana kadar kilitliyorum.
Farklı görüşlere karşı hakaret etmeden yorum yapalım demekten dilimde tüy bitti.
Gamer Queen and Regex bunu beğendi
Üyelik tarihi: 05 Aralık 2017
Mesajlar: 1.179
Konular: 538
Cinsiyet:Bayan
Seslenenler: 138 Mesaj(lar)
Etiketleyenler: 9 Konu(lar)
Alınan Beğeni: 138
Verilen Beğeni: 25
Rep Gücü: 5
Başak is on a distinguished road
Exclamation Cevap: Kur'an Nasıl Bir Kitaptır
15 Şubat 2018
# 5
Mesajları düzenledim ve konuyu tekrar açtım.
Sizlerden ricam şahısa değil konuya yorum yapmanız ve ikili atışmalara girmemeniz.

Forum ortamları hepimizin bildiği gibi her kesimden görüş barındıran bir sosyal mecradır.
Size uymayan görüşleri ya okumazsınız, ya okur hakaretsiz yorumlarsınız.
Cevap verip harareti arttırmak yerine raporlamayı kullanabilirsiniz. Raporlamayı test ettiğimde herhangi bir hata yoktu, @Nootka da rapor odasına girip bunu teyit edebilir.

Bundan sonraki süreçte hata olsa bile @Nootka , @Maia , @Sith ya da bana özel mesaj atmanız yeterli olacaktır. Konu kilitlenir ve çözüm için toplanırız. Bu ikili atışmaların kimseye faydası yok.

@Coolumsu, sen yönetimdesin. Bu aşamada üye gibi gelişigüzel yorum yapman uygun değil. Tabii ki katılmadığımız fikirleri belirteceğiz. Ama bu saygı ve akıl çerçevesinde, münazara tadında olursa hepimiz keyifle okuruz. Kavga ile karşı tarafa kendi fikrimizi empoze etmeye çalışmak hiçbir işe yaramaz. Bu konuda dikkatli ol lütfen.
@Qasem, haftanın konuğu konusunda da belirttiğim gibi her konuda yorum yapabilmen ağzımızı açık bırakıyor. Forumun her yerinde izin olduğu yadsınamaz bir gerçek. Bunu da her fırsatta dile getiriyoruz. Lâkin senden de arzım şudur, "Böyle insanları yönetime alıyorsunuz, ben size söylemiştim" tarzı yorumları sana yakıştıramıyoruz maalesef. Yönetim seçimlerimizi üyelere açık anket ile yapmıyoruz. Nootka'nın süper mod oluşuna alkış tutup, Coolumsu'nun mod oluşunu eleştirmen şahsım adına objektif gelmiyor. Yönetim adına da bu durum dikkatimizi çekiyor. Kaldı ki Coolumsu'yu diğer forumlardan da tanıdığına göre, mod olmasa da bu yorumları yazacağını biliyorsundur. Yönetimde olmasına bağlayarak bizi zan altında bırakmana üzüldük.

Umarım söylediklerim ile sizi kırmamışımdır. Bu forumda hepimiz birer rengiz.
Kimse küssün, gücensin istemeyiz. Görüşlerinizi tabii ki her zaman dile getirebilirsiniz bu konuda bişey söylemek haddimiz değil. Ama ne zaman, ne şekilde söylediğiniz dikkat çekiyor.

Bu konuda daha fazla uyarıda bulunmak istemiyoruz. Lütfen tadını çıkaralım.
İyi ForumlarKonu Başak tarafından (15 Şubat 2018 Saat 22:24 ) değiştirilmiştir.
Gamer Queen and Regex bunu beğendi
Üyelik tarihi: 14 Aralık 2017
Mesajlar: 534
Konular: 42
Cinsiyet:Bay
Seslenenler: 26 Mesaj(lar)
Etiketleyenler: 14 Konu(lar)
Alınan Beğeni: 59
Verilen Beğeni: 17
Rep Gücü: 4
Coolumsu is on a distinguished road
Standart Cevap: Kur'an Nasıl Bir Kitaptır
15 Şubat 2018
# 6
Tamam benim için sorun yok. Ben konuya yorum yapmıştım ama arkadaş sanırım kendine alınmış. Arkadaş muhatap olmadığım birisi zaten. Yorumlarını okumam, alıntılamam. Tanımam kendisini. Konuya ilgilimi çektiği için yorum yaptım. O kendisine yazdığımı sanarak ona dayanarak kötü şeyler yazmış bana falan.. Ben bir şey demiyorum ama herkesin kendi saygısı, kendi görüşü saygı duyarım.

Her şeyde alınganlık yapmaya gerek yok ama..
Ben bu forumdan hiçbir üye hakkında kötü bir yorum kullanmam arkadaşa bir şey demedim zaten tepkim yazıyı yazana idi. Üstünüze alınmanız gerek yoktu.

Yönetim de olmak konusuna gelirsek ben bu yorumu mod olduğum ya da olmadığım için yapmadım. Bu benim kişisel yorum dünyam düşğnce hayatımla alakalı başka bir forumda da olsam ya da yetki de yinr aynı yorumu yapardım. Bunun yönetimle cidden alakası yok. Öyle yorum yapılması incitici olmuş cidden.. Mod olmayı foruma katkı sağlamak için istedim. Bunları konuşmak bile bence çok çirkin..

Ayrıca mod-admin-üye farkı yok bu forumda.. Ben öyle yetki taslayan birini hiç görmedim + ben zaten öyle biri değilim. Mod olarak kimseye karşı taraflı bir tutumum olamaz, özel kişisel olarak da yorumlarımı görmek istmeyen herkes beni engelleyebilir. Alıntı yapmayı zaten hiç sevmiyorum özellikle de tanımadıklarıma.. Kimseyi durduk yere rahatsız edecek biri değilim. Birazdan zaten eski yorumlarıma bakacağım bu arkadaşı hiç alıntılayıp hakkında kötü bir şey demiş miyim diye..

Neyse konuda bana çok ağır hakaretler edilmiş ama neyse yanlış anlaşılma diyelim...
Kalp kırmaya cidden gerek yok. İyi akşamlar..

Fikir olarak her fikir eleştirilebilir her konuya herkes kurallara uygun olmak şartıyla yazabilir. Bu açıdan bu forum özgürlükçü zaten ama kişisel olarak böyle şeylerin olmaması dileğiyle..
Konu Coolumsu tarafından (15 Şubat 2018 Saat 23:22 ) değiştirilmiştir. Sebep: Bilmeden incittiysem kusura bakmayın..
Konuyu 1 kişi okuyor. (0 üye ve 1 misafir)
 
Seçenekler
Stil
Sağlıklı Yaşam Rehberi - Görev Yap Para Kazan
Ticarî amaç gütmeden, maddî bir menfaat elde etmeden internet yayınlarına olanak sağlayan global bir paylaşım ağı olan ForumDenizi, adından ve vasfından da anlaşılabileceği üzere bir forum sitesidir. Forum siteleri, tıpkı sosyal medya ve interaktif sözlükler gibi 5651 sayılı kanunun 2. maddesinin 1. fıkrasının "m" bendine göre Yer Sağlayıcı olarak faaliyet göstermekte olan, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten platformdur.
5651 sayılı kanunun 5. maddesine göre yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Başka bir deyişle ForumDenizi üzerinden yapılan yazılı, görsel ya da işitsel paylaşımlardan doğabilecek yasal sorumluluk, mezkur içeriği paylaşan ForumDenizi üyesi gerçek kişilere aittir. İlgili kanunun anılan maddesinin 2. fıkrasında da çok açık bir biçimde öngörüldüğü üzere; yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içerikten, ceza sorumluluğu ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür.
Açıklanan hukuki dayanaklar temelinde, hak ihlâli iddiasında bulunan hak sahipleri İLETİŞİM linkinden yer sağlayıcı ForumDenizi yöneticilerine ihtarda bulunarak bahse konu hususu tebliğ etmeleri halinde incelemeler yapılıp, en geç 2 gün içerisinde gerekli işlemler tesis edilecektir.
5101 sayılı yasayla degişik 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince ForumDenizi üzerinde telif hakkı bulunan MP3, video vb. eserlerin paylaşımı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hak sahipliği verilmiş olan MÜ-YAP tarafindan yasaklanmış olup, yasal işlem olması halinde, paylaşan kişi ya da kişilerin bilgileri gerekli kuruma verilecektir.