3,6,9 sayıları ve rakamları toplamı 3’e kalansız bölünebilen sayılar 3’e bölünür.

abcd sayısının üçe bölünüp bölünmediğini anlamak için rakamlar toplanır a+b+c+d sonucu 3 e kalansız bölünürse bu sayıda 3 e bölünebilir.

Örneğin;

56982 sayısının üçe bölünebilip bölünmediğini kontrol edelim;

5+6+9+8+2 = 30

30 sayısı üçe bölünebildiğinden dolayı bu sayı da üçe bölünebilir.

3’e bölünebilen örnek sayılar;

54 , 102, 981, 2562