Tam olarak neyi kastettiğini anlamadım ama anladığım kadarıyla yardımcı olmaya çalışayım.

Harfler sesleri rakamlar ise sayıları belirten işaretleridir. Aslına bakarsan her ikisinin de işaret olmasından ötürü benzer olduğu düşünülebilir. Türk dil kurumunun sözlüğünde harf için “Dildeki bir sesi gösteren ve alfabeyi oluşturan işaretlerden her biri”, rakam için ise “Sayıları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri” şeklinde açıklama yapılmıştır. Yani en önemli benzerlik işaret olmaları…

Bunun yanı sıra sayılara benzeyen harfler.

O harfi 0 (sıfır) a benzer. Hatta aynı yazılır.

B harfi 8 (sekize) benzer.

E harfi 3 (üç) e benzer. Ters çevirilmiş şekli gibidir. Özellikle el yazısında.

I harfi 1 (bir) e benzer.