TANIM

Engelli bireylere gerekli bakım ve yaşamlarını iyileştirme hizmetleri veren, hekim ve hemşirelerin önerdiği uygulamaları yapabilme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

GÖREVLER

▪ İş planı yapar,
▪ Engellinin alışkanlıklarını ortaya çıkarır,
▪ Engellinin iletişimle ilgili sıkıntılarının çözümüne yardımcı olur.
▪ Kullanılan araç ve gereçlerin temizliğini ve teminini sağlar,
▪ Engelli bireyin doktoruna bilgi verir, yakınlarına danışmanlık yapar,
▪ İlaç ve malzemelerin teminini sağlar,
▪ Engelli bireyin odasının düzenini sağlar,
▪ İhtiyaçların sağlanmasında gerekli malzemeleri bireylere verir(Sürgü, ördek vb.)
▪ Genel vücut bakımı yapar,
▪ Sağlık personelinin önerdiği egzersizleri yaptırır, masaj yapar,
▪ Engelli bireyin giysilerini giymesi ve çıkarmasına yardım eder,
▪ Engelli bireyin yatağını yapar,
▪ Engelli bireyin beslenmesini sağlar,
▪ Kendi sağlığı ve iş güvenliği için önlemler alır,

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

▪ Temizlik araç ve gereçleri,
▪ Sürgü, ördek,
▪ Eldiven, koruyucu maske,
▪ Ortama uygun üniforma. (Çalışılan ortamın gerektirmesi durumunda)

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Engelli bakıcısı olmak isteyenlerin;
▪ Yardımsever, şefkatli, sevecen, güleryüzlü, hoşgörülü,
▪ Dikkatli,temiz ve düzenli,
▪ Sorumluluk duygusu yüksek,
▪ Programlı çalışmayı seven,
▪ Etkili iletişim kurma becerisine sahip,
▪ Ekip çalışmasına yatkın,
▪ Hızlı ve doğru karar verebilen,
▪ Bedensel açıdan güçlü,
▪ Pratik ve hareketli çalışma temposuna uyum sağlayabilen
kimseler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Engelli bakıcıları koruyucu bakım, rehabilite etme ve yaşam kalitesini arttırmak amacıyla, engelliye bakım hizmeti verirler. Çalışma ortamı kurumlar ve evler olup, genellikle kapalıdır Çalıştıkları kurumun özelliğine göre dönüşümlü olarak gece ve/veya gündüz çalışırlar. Çalışma saatlerinde özel kıyafetlerini giyerler. Evde bakımda ise ya gündüz çalışırlar ya da 24 saatlik bakım yapıp çalıştıkları evde kalırlar.Çalıştıkları meslekte hastalık riskine karşı, hepatit aşısı olmaları ve çalışırken, özel giysi, eldiven ve dezenfektan kullanmaları, ayrıca saçlarını toplamaları el ve tırnaklarının temiz olması, tırnakların kısa olması, takı takılmaması, ayakkabılarının kaymayacak cinsten olması, erkeklerin tras olması gerekmektedir.Sadece bakım verdiği kişilerle değil aynı zamanda onların yakınları ve sağlık personeli ile de iletişim içerisindedirler.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının "Hasta ve Yaşlı Hizmetleri" alanının "Engelli Bakımı" dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

▪ Ortaokulu tamamlamış olmak,
▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
▪ Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.
Ayrıca; 3308 sayılı kanunda belirtilen hükümler doğrultusunda, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan mesleklerinde bağımsız işyeri açma belgesi de verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Engelli bakıcıları temel sağlık hizmeti veren tıp merkezleri ve polikliniklerde, hastanelerde, fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitelerinde, huzurevlerinde, bakımevlerinde, kreşlerde, çeşitli kurumların revirlerinde ve engelli bireylerin evlerinde de görev yapabilirler. Alanda iş bulma imkanı oldukça geniştir. Kişisel bilgi, beceri ve yeteneğe bağlı olarak meslekte işsiz kalma riski hemen hemen yoktur.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.
▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

İlk işe girişte alınan ücret genellikle asgari ücret ve üzerinde olur, ancak işyerinin büyüklüğüne ve çalışanın bilgi ve becerisine bağlı olarak bu ücret artmakta, asgari ücretin 2 katı veya daha fazlası olabilmektedir.


MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Meslek liselerinin Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı Engelli Bakıcısı dalından mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYS Kılavuzunda belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYS Kılavuzunda belirtilen programlara yerleştirilebilirler.
Çeşitli üniversite ve özel laboratuarların düzenledikleri ücretli kurslara katılarak mesleki bilgi ve becerilerini artırabilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME
-
BENZER MESLEKLER

▪ Yaşlı Bakıcısı
▪ Hasta Bakıcısı
▪ Çocuk Bakıcısı

EK BİLGİLER
GÖREV

▪ İş organizasyonu yapar,
▪ Çevre koruma önlemleri alır,
▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.