İNŞAAT MALZEMELERİ SATIŞ ELEMANI

İnşaat malzemeleri satışı yapılan işyerlerin de her türlü inşaat malzemesini müşteriye tanıtan ve satışını gerçekleştiren kişidir.

GÖREVLER

▪ Satışa sunulacak inşaat malzemelerini reyonlara yerleştirir,
▪ Müşterilere almak istedikleri ürünlerle ilgili teknik bilgi verir,
▪ Müşteriye ürününün fiyatı ile ilgili bilgi verir ve onların karar vermelerine yardımcı olur,
▪ Ürünün müşteriye satışını gerçekleştirir, fatura, sevk irsaliyesini ya da yazar kasa fişini keser,
▪ Satışını gerçekleştirdiği ürünü müşteriye teslim eder,
▪ Müşterinin şikayet ve beklentilerini alır, şikayetlerini giderir,
▪ Yeni müşteri kazandırma, mevcut müşterilerin memnuniyetini artırmaya yönelik faaliyetlerde bulunur.

KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

▪ Fatura, Sevk İrsaliyesi,
▪ Yazar kasa,
▪ Hesap Makinası,
▪ Bilgisayar,
▪ Post makinesi (Banka kredi kartlarından para çekmede kullanılan makine olarak).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

İnşaat malzemeleri satış elemanı olmak isteyenlerin;
▪ İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen, girişken ve güleryüzlü,
▪ İkna yeteneğine sahip,
▪ Konuşması düzgün ve anlaşılır,
▪ Sorumluluk sahibi,
▪ Uzun süre ayakta çalışabilecek kadar dayanıklı,
▪ Dış görünüşüne önem veren, temiz ve düzenli
▪ kişiler olmaları gerekmektedir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İnşaat malzemeleri satış elemanları, inşaat malzemeleri satılan işyerlerinde çalışırlar. Çalıştıkları ortam işletmelere göre farklılık göstermekle birlikte genel olarak yarı kapalı ortamdır. Görev etkin çalışmayı gerektirir.
Çalışırken müşterilerle, meslektaşları ile işyeri sahibi veya yetkilileri ile iletişimde bulunurlar.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde "Pazarlama ve Parekende (Satış Elemanlığı)" alanı "İnşaat Malzemeleri Satış Elemanlığı" dalında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Çıraklık eğitimine başlayabilmek için,
▪ En az ortaokulu tamamlamış, açık lise veya açık meslek liselerinden birine kayıt yaptırmış olmak,
▪ Bünyesi ve sağlık durumu mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
▪ 14 yaşını doldurmuş, 19 yaşından gün almamış olmak. Ancak, 19 yaşından gün almış olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanlar yaşlarına ve eğitim seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık eğitimine alınabilir.
▪ Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işveren ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Mesleğin eğitim süresi ilköğretim mezunu olanlarda 2 yıl, lise veya daha üst düzeyde genel eğitim görmüş olanlarda ise 1 yıldır. 3308 Sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu'na göre meslek liselerinin öğrencileri teorik eğitimlerini haftada iki gün okulda, pratik eğitimlerini haftada üç gün işletmelerde yaparlar. Mesleki eğitim merkezlerinde ise haftanın 1 günü mesleki eğitim merkezlerinde teorik eğitim, diğer günler ise işyerlerinde pratik (uygulamalı) eğitim görürler.
Kalfalık, Ustalık Meslek Dersleri:
Çıraklık ve mesleki eğitim kapsamında ders programı genel bilgi dersleri ile meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır.
Meslek derslerinde; kullanılan makine, teçhizat, araç-gerecin tanıtılması, tekniğe uygun olarak kullanılması, bunların temizlik ve bakımlarının yapılması, norm yazı yazma, serbest elle ve takım kullanarak mesleği ile ilgili çizimlerin yapılması, çizimi tamamlanmış plan ve projelerin okunmasının yanı sıra, İşletme Bilgisi ve İş Güvenliği hakkında da bilgiler verilmektedir.
Teorik olarak verilen bilgilerin yanında, işyerinde de usta öğreticinin gözetimi altında pratik çalışması yapılmaktadır.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

Çıraklık eğitimini tamamlayanlara eğitim sonunda katıldıkları kalfalık sınavında başarılı olmaları halinde "Kalfalık Belgesi" ve "Kalfa" unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

İnşaat Malzemeleri Satış Elemanları inşaat malzemeleri satışı yapılan işyerlerinde çalışırlar. Yapılan araştırmalarda; inşaat malzemesi satışı yapılan işyerlerinin genel olarak aile işletmesi oldukları görülmüştür. Çalışacak elemanın güvenilirliği çok önemlidir. Bu nedenle, meslekte referansın çok önemli olduğu ifade edilmektedir.
Ancak, alanında iyi yetişmiş nitelikli elemanlara sektörde ihtiyaç duyulabileceği söylenebilir.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.
▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

Yapılan araştırmalarda meslek mensuplarının asgari ücret ile asgari ücretin 2 katı arasında ücret aldıkları görülmüştür. Kendi işyerini açan meslek mensuplarının kazançları ise işyerinin büyüklüğü müşteri çevresi ve tanınmışlığı oranında farklılık arz etmektedir.

MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açık öğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler. Mesleğinde ustalık eğitimi çalışma süresi 2 yıldır.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de "Usta Öğretici" belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.

BENZER MESLEKLER

▪ Elektrik ve Elektronik Malzemeleri Satış Elemanı
▪ Oto Yedek Parça Satış Elemanı
▪ Tıbbi Araçlar ve Malzemeleri Satış Elemanı
▪ Kırtasiye ve Kitap Satış Elemanı
▪ Sanayi Makineleri Satış Elemanı
▪ Saat, Elektrikli Aletler ve Elektronik Araçlar Satış Elemanı
▪ Mobilya Satış Elemanı
▪ Giyim ve Giyim Aksesuarları Satış Elemanı
▪ Ayakkabı, Deri ve Yan ürünleri Satış Eleman

EK BİLGİLER
SORUMLULUK

▪ Müşteriye istediği ürünü zamanında eksiksiz ve istediği kalitede teslim etmekten,
▪ Müşteriye doğru bilgi vermekten ,
▪ Satılan malın ücretini doğru hesaplayıp, kanuni belgeleri doğru düzenlemekten,
▪ İş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili tedbirleri almaktan sorumludurlar.

GÖREV

▪ İş organizasyonu yapar,
▪ Çevre koruma önlemleri alır,
▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.