İNŞAAT TEKNİSYENİ

İnşaatların duvar örme, çatı yapımı, kaplama, doğrama, sıva, boya, betonarme kalıbı, betonarme demir işlerini inşaat mühendisi ve inşaat teknikeri gözetiminde yürüten kişidir.

A- GÖREVLER

▪ İnşaat projesinin idari, özel ve teknik şartnamelerini inceler,
▪ Kontrol mühendisinden kullanılacak malzemenin cins ve niteliklerini öğrenir, bu malzemelerin cins ve niteliklerinin şartname ve projeye uygunluğunu inceler,
▪ Yapılan çalışmaları sürekli izleyerek şartname hükümlerine aykırı uygulamalara müdahale eder, uyarıda bulunur, gerekiyorsa çalışmayı durdurarak mühendise haber verir,
▪ İnşaatta yapılan günlük çalışmaları sürveyan defterine yazar,
▪ İnşaatla ilgili diğer konularda inşaat mühendisleri ve mimarın vereceği görevi yapar.

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

▪ Şartname ve projeler,
▪ Bilgisayar,
▪ Testere,
▪ Keser,
▪ Rende,
▪ Mala,
▪ İskarpela,
▪ Şakül,
▪ Mastar,
▪ Terazi (su terazisi),
▪ Metre, mira, niva,
▪ Sürveyan defteri, ataşman ve röleve defteri, hesap makinesi gibi araç-gereç ve malzemeleri kullanır.

B- MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

▪ İnşaat Teknisyeni olmak isteyenlerin;
▪ Matematik ve geometri konularına ilgili ve başarılı,
▪ Şekil ve uzay ilişkilerini görebilme yeteneklerine sahip,
▪ Başkaları ile iyi ilişki kurabilen,
▪ Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
▪ Bedence güçlü ve dayanıklı,
▪ Sorumluluk sahibi ve dikkatli
▪ kimseler olmaları gerekir.

C- ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İnşaat Teknisyenleri resmi kuruluşların inşaat bölümlerinde ve inşaat firmalarında çalışırlar ve görevlerini inşaat alanlarında yürütürler. Çalışma ortamı genellikle tozlu, bazen sıcak, bazen soğuktur. İnşaat teknisyeni ayakta çalışır ve işçilerin çalışmalarını denetler. Bu da insanlarla etkileşimde bulunmasını gerektirir. Görevde dikkatsizlik ve ihmal kazalara yol açabilir.

D- MESLEK EĞİTİMİ

Mesleğin eğitimi daha önceki yıllarda meslek liselerinin Altyapı bölümünde verilmekte iken yeni uygulamaya göre bu isimde alan ve dal bulunmamaktadır. Aşağıdaki eğitimle ilgili bilgiler eğitimin verildiği dönemi kapsamaktadır

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
▪ Ortaokulu tamamlamış olmak,
▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
▪ Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA

▪ Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

E- ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

▪ İnşaat Teknisyenleri kamu sektöründe TC. Devlet Demir Yolları, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, belediyeler vb. işyerleri ile özel inşaat şirketlerinde iş bulabilirler.
▪ Bu alanda iyi eğitim gören meslek sahiplerinin özellikle özel sektörde çalışma alanları geniştir.
▪ Kamu kurumlarında teknik eleman olarak ve teknisyen unvanı ile çalışmak isteyenlerin iş bulma şansı azdır.
▪ Türk inşaat firmalarının yurtdışında iş almaları bu meslek sahiplerinin yurtdışında çalışma olanaklarını artırmıştır.

F- EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.
▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkânlarından faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

▪ Meslek eğitimini tamamlayıp özel sektörde müteahhit yanında çalışan inşaat teknisyenleri becerilerine göre, en az asgari ücretle çalışmaktadırlar.
▪ Kamu kuruluşlarında teknik eleman olarak görev yapan inşaat teknisyenleri bulundukları kadro, derece ve kademelerine göre belirlenen ücreti alırlar.

G- MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Meslek liselerinin İnşaat bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.

Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen programlara yerleştirilebilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Ayrıca, meslek liselerinin bu bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından

BENZER MESLEKLER

▪ Sürveyanlık,
▪ Restorasyon teknisyeni,
▪ Alt yapı teknisyeni.

SORUMLULUK

▪ Meslekte çalışanların başlıca sorumlulukları:
▪ Bina ve yapıların projeye uygun yapılmasından ve uygun malzeme kullanımına nezaret etmekten,
▪ Çalışanlarla ilgili tekniker veya mühendisi bilgilendirmek ve direktiflerini yerine getirmekten,
▪ Çalışanların iş güvenliği kurallarına uygun çalışmalarını takip ve kontrol etmekten sorumludurlar.

GÖREV

▪ İş organizasyonu yapar,
▪ Çevre koruma önlemleri alır,
▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.