PLASTİK KALIP TEKNİSYENİ

Plastik kalıplarının çizimlerini yaparak tasarımını ve üretimini gerçekleştirir. Gerekli şartlar sağlandığında atölyede kalıp üretimini yapan bilgisayarlı tezgâhlarda üretim programını hazırlayan kişidir.

GÖREVLER

▪ Makine, kalıp ve plastik ürün resmi çizer,
▪ Plastik enjeksiyonda üretilecek ürünlerin kalıp tasarımını Bilgisayar Destekli Çizim (CAD) programları vasıtası ile yapar,
▪ Tasarımı yapılan bu kalıp elemanlarının üretimi için Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) programları vasıtasıyla G kodlarını üretir,
▪ G kodlarının bilgisayarlı tezgahlarda üretimi için programı tezgaha gönderir,
▪ Hidrolik, pnömatik devre çizer ve devre kurar,
▪ Temel el becerisi işlemlerini yapar,
▪ Plastik kalıplarını üretir.
▪ Plastik El Enjeksiyon Kalıpları, Plastik Makine Enjeksiyon Kalıpları, Plastik Ekstrüzyon şişirme kalıpları, plastik enjeksiyon şişirme kalıpları, plastik vakum kalıpları, plastik ekstrüzyon kalıpları, rotasyon kalıplarını, plastik sıkıştırma kalıpları, plastik transfer kalıpları üretimini yapar,
▪ CAM programı kullanarak CNC ile iş parçası üretir,
▪ Yardımcı ekipmanları devreye alır,
▪ El aletleri ile talaşlı retim yapar,
▪ Geometrik çizimler yapar,
▪ Görünüş çıkarır,
▪ Yüzey sembolleri ve ölçülendirme yapar,
▪ Bilgisayarla çizim yapar,
▪ Cad Cam Programları İle kalıp resmi çizer,
▪ Plastik İşleme kalıplarının bakım ve onarımını yapar,
▪ Tasarımda yenilik ya da tadilat yapılması gerekiyorsa bunu gerçekleştirir,
▪ Üretim tamamlandığında gerekli ölçüm ve kontrolleri yapar.

KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

▪ Bilgisayar,
▪ CAD/CAM programı,
▪ AutoCAD programı,
▪ Talaşlı üretim tezgahları; torna tezgahı, freze tezgahı, taşlama tezgahı, matkap tezgahı,
▪ Plastik işleme makineleri; Plastik enjeksiyon makineleri, eksrüder makineleri, plastik kırma makineleri, plastik kurutma makineleri, vakumlama, rotasyon makineleri,
▪ Sertlik ölçme cihazı, renk ölçme cihazları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Plastik Kalıp Teknisyeni olmak isteyenlerin;
▪ Makine parçaları arasındaki ilişkiyi görebilen,
▪ Üç boyutlu düşünce ve tasarım kabiliyeti yanı sıra iyi teknik resim bilgisine sahip olan,
▪ Matematiksel işlemlerden hoşlanan,
▪ El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
▪ Rutin işlerden sıkılmayan,
▪ Dikkatli ve tedbirli
bireyler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI:

Çalışma ortamı sessiz ve büro ortamı olabileceği gibi atölye ortamı olduğunda gürültülü de olabilir." Yapılan iş bilgisayar başında gerçekleşir, fakat tezgah takibi sırasında atölye ile iç içe olmayı da gerektirir. Bu mesleği yürütenler birinci derecede üretim faktörlerini ve yöntemlerini çok iyi bilmelidirler. Birlikte görev yaptıkları kimselerle ve tezgah operatörleri ile çok iyi iletişim kurmaları gerekir.

MESLEK EĞİTİMİ
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi; mesleki ve teknik ortaöğretim okul/kurumlarının "Plastik Teknolojisi" alanında yer alan "Plastik Kalıp" dalında verilmektedir.
Ayrıca yeterli sayıda müracaat olması durumunda mesleki eğitim merkezlerinde de Plastik Teknolojisi alanı Plastik Kalıp dalında mesleğin eğitimi verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

▪ Ortaokulu tamamlamış olmak,
▪ Milli Eğitim Bakanlığınca okul türlerine ve alan/dala göre belirlenen giriş koşullarını taşımak.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

▪ Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
▪ Ortak genel kültür dersleri 9. sınıfta verilmekte olup yıl sonunda öğrenci alanını belirler.
▪ Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir.
▪ 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin ilgi ve istekleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılmaktadır.
▪ Dala ait yeterlikleri içeren dersler 11. ve 12. sınıfta verilmektedir.
▪ Mesleki eğitim, okulda teorik/uygulamalı, işletme ve atölye ortamlarında ise uygulamalı olarak verilmektedir.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA

▪ Meslek eğitimini bitirenler meslek lisesi diploması verilmektedir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

▪ Bu alandan mezun olanlar kamu ve özel sektöre ait işyerlerinde çalışabilirler. Organize sanayi bölgesinde makine kalıp tasarım ve üretim yapan her firmada görev alabilirler.
▪ Dünya ekonomisinde ve sanayisinde önemli bir yer tutan ülkemizde de yeni yeni gelişmekte olan Plastik sektöründe, meslek elemanlarının iş bulma olanakları oldukça yüksektir.
▪ Ayrıca, Gümrük Birliğine geçilmesi ve Avrupa Birliği ile bütünleşme çalışmaları doğrultusunda, plastik ürünlerinin uluslararası piyasalarda daha fazla yer alabilmesi için sektörün rekabet gücünün olması gerekmektedir. Kaliteli üretim yeterli bilgi ve beceri ile donatılmış, yetişmiş insan gerektirir. Bu nedenle, iyi yetişmiş Plastik Kalıp Teknisyenlerine talep artacaktır.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE

▪ 3308 sayılı "Mesleki Eğitim Kanunu" gereğince, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin net tutarının %15 veya %30'undan az olmamak üzere ücret verilir.
▪ Eğitim gören öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.
▪ Öğrenciler, mesleki eğitim yaptıkları işletmelerin sosyal imkanlarından faydalanır.

EĞİTİM SONRASI

Plastik Kalıp Teknisyenlerinin kazanç durumları çalıştıkları işyerlerinin büyüklüğü ve mesleki bilgi ve beceri ile tecrübelerine göre değişiklik arz eder.
Yapılan araştırmalarda meslek mensuplarının kazanç durumları asgari ücret ile asgari ücretin 3 katı arasında değiştiği gözlemlenmiştir.

MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME

Meslek liselerinin Plastik Teknolojisi alanı Plastik Kalıp dalında mezun olanlar istedikleri takdirde ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler.
Ayrıca mezunlar, yükseköğretime giriş sınavlarında başarılı oldukları takdirde, ÖSYM Kılavuzlarında belirtilen programlara yerleştirilebilirler.
Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan YGS'ye girip başarılı oldukları taktirde, üniversitelerin Teknoloji Fakülteleri bünyesinde yer alan İmalat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği programlarına tercih ederlerse ilgili puanları ve program kontenjanları dikkate alınarak yerleştirilebilirler.

İŞ HAYATINDA İLERLEME

Özel işyerlerinde çalışanlar tecrübe ve deneyimlerine göre kalite kontrol şefi, atölye şefi, bölüm şefi vb. adlar altında çalışabilmektedirler. Ayrıca, bu alandan mezun olanlar kendi adlarına işyeri açabilmektedirler.

BENZER MESLEKLER

▪ Plastik İşleme Teknisyeni,
▪ Kalıp Teknisyeni.

EK BİLGİLER
GÖREV

▪ İş organizasyonu yapar,
▪ Çevre koruma önlemleri alır,
▪ İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular,
▪ Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır,
▪ Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.