TANIM

Vatandaşların güvenliğini ve kamu düzenini koruyan, düzene karşı gelenleri yakalayıp yargı organlarına gönderen kişidir.

GÖREVLER

Vatandaşların canını, malını ve namusunu korumaya çalışan polis memurlarının görevleri şöyle özetlenebilir;
▪ Suçun işlenmesine veya işlenen suçun tekrarlanmasına engel olur,
▪ İzinsiz toplantı ve yürüyüşleri dağıtır ve bununla ilgili önlemler alır,
▪ Yangın, sel ve deprem gibi afetlerde olay yerlerinde tedbirler alır,
▪ Trafik düzenini ve akışını sağlar,
▪ İzinsiz açılan otel, gazino, kahvehane, bar, sinema vb. yerleri kapatır,
▪ Halkın huzurunu bozan, kaçak mal, uyuşturucu madde alan ve satan, aşırı derecede sarhoş olanları yakalayıp yargı organlarına teslim eder, hakkında yasal işlemleri yapar,
▪ Polis tarafından koruma altında bulunan kişi, bina vb. yerlere yapılan saldırıları engeller,
▪ Devlete karşı suç işleme eğiliminde olanları izler, suç kanıtlarını belirler ve suçluları yakalar,

KULLANILAN ALET
VE MALZEMELER

▪ Çeşitli tip ve büyüklükteki silahlar, cop,
▪ Telsiz, telefaks, faks, telefon,
▪ Bilgisayar,
▪ Çeşitli tipteki taşıtlar (helikopter, otomobil, panzer vb.),
▪ Çeşitli büro malzemeleri kullanır.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Polis olmak isteyenlerin;
▪ Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görüntüsü kusursuz,
▪ Göz ve elini eşgüdümle kullanabilen,
▪ Disipline uyan, yönergeleri uygulayan,
▪ İnsanların duygularını anlayabilen, sabırlı,
▪ Sorumluluk duygusu güçlü, dikkatli,
▪ İnsanlara saygılı
kimseler olmaları gerekir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Polisin çalışma ortamı çalıştığı birime göre değişebilmektedir. Örneğin, Trafik Polisi genelde dışarıda, gürültülü ve tozlu ortamda, Emniyet Müdürlüğünde büro ortamında çalışan bir polis kapalı ve gürültülü, karakolda çalışan bir polis bazen kapalı, bazen araç içinde devriye gezerek, bazen de karakol önünde nöbet tutarak görevlerini yerine getirir. Polisler, çalışma ortamlarında görevleri gereği değişik yaş, cins, meslek sahibi insanlarla (suçlu ve suçlu zanlılarıyla, tanıklarla, avukatlarla, savcılarla, amirleriyle, meslektaşlarıyla ve vatandaşlarla) değişik mekan ve ortamlarda iletişim kurarlar. Bu görev zaman zaman ekip halinde çalışmayı da gerektirir. Yıpranma payı göz önüne alındığından daha kısa sürede emekli olurlar.

MESLEK EĞİTİMİNİN
VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi Adana K.Serhadli Polis Meslek Yüksekokulu , Aksaray Polis Meslek Yüksekokulu ,Aydın Nazilli Polis Meslek Y.O,Aydın Polis Meslek Y.O,Balıkesir Polis Meslek Y.O,A.Gaffar Okkan Polis Meslek Y.O(Diyarbakır),Elazığ Zülfü Ağar Polis Meslek Y.O,Erzincan Polis meslek Y.O,Erzurum Polis Meslek Y.O,Gaziantep Polis Meslek Y.O,İstanbul Arnavutköy Polis Meslek Y.O,İstanbul A.Sadullah Mermerci Polis Meslek Y.O,İstanbul Şükrü Balcı Polis Meslek Y.O,İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Y.O,Kastamonu Polis Meslek Y.O,Kayseri Polis meslek Y.O,Malatya Polis Meslek Y.O,Niğde Polis Meslek Y.O,19 Mayıs Polis Meslek Y.O (Samsun),Trabzon Polis Meslek Y.O,Yozgat Polis Meslek Y.O,Afyon Polis Meslek Y.O,Bayburt Polis Meslek Y.O, verilmektedir.

ÖN EĞİTİMDE BAŞARILI
OLUNMASI GEREKEN DERSLER

▪ Beden eğitimi, Türkçe.

MESLEK EĞİTİMİNE
GİRİŞ KOŞULLARI

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
▪ Öğrenci Seçme Sınavına girip bu sınavdan şart konulan taban puanı almak, 18 yaşından sonra yaptırılan yaş değişikliklerinde değiştirmeden önceki yaş dikkate alınır,
▪ Bayanlar için 18 yaşını bitirmiş 23'den gün almamış olmak,
▪ Askerlik yapan erkek adaylar için, 25'den gün almamış olmak, Askerlik yapmayan erkek adaylar için, 18 yaşını bitirip 23'den gün almamış olmak,
▪ Askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için 25 yaşından gün almamış olmak,
▪ Bayanlar için 1.65 cm., erkekler için 1.67 cm. den kısa boylu olmamak ve boy ölçüsünün cm olarak son iki rakamı ile kilosu arasında 15 kg.dan eksik veya fazla olmamak, (Meslek Eğitimine Giriş Koşulları ile ilgili detay bilgileri Meslek Danışma Merkezinde bulunan "Polis Okulu" Eğitim-Öğretim bilgi dosyasından edinilebilir.)
▪ Daha sonra Polis Akademisi Başkanlığınca belirlenen tarihlerde Polis Meslek Yüksek Okullarında yapılan mülakat ve yazılı sınavları kazanmak gerekmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ
VE İÇERİĞİ

Eğitim süresi 2 yıldır. Öğrenciler eğitimleri süresince;
▪ Polis meslek mevzuatını, polisin görev, yetki ve sorumluluklarını,
▪ Görev içi ve dışı, polis-halk ilişkilerini, halkla ilişkilerde dikkat edilecek hususlar ve konuyla ilgili kanuni hükümler,
▪ Toplum içinde yaşayan bireylerin psikolojik, fizyolojik ve sosyal gereksinimlerine göre düşünce, duygu, davranışlarının öteki bireyler ve toplumsal olaylar karşısında etkilenmelerini, yön değiştirme ve kişilik yapılarını, fert ve kültür arasındaki ilişkileri,
▪ Silahları ve çeşitlerini, mermileri, silahların günlük bakım ve haftalık, atış öncesi ve sonrası bakım ve kullanımlarını,
▪ Ceza hukukunun dallarını, suç çeşitlerini ve bunlara uygulanacak cezaları, cezayı ortadan kaldıracak nedenleri,
▪ Amaca ulaşabilmek için takip edilen yolları,
▪ Suçluların yakalanması, delillerin incelenmesi, suçu engelleyici operasyonların planlanması, düzenlenmesi ve operasyon sonucu rapor hazırlanması,
▪ Emniyette yazışma kurallarını, tutanak şekillerini,
▪ Atatürk ilke ve inkılaplarını öğrenir ve bu konular ile ilgili dersler alırlar.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN
BELGE-DİPLOMA VE UNVAN

Meslek eğitimini başarıyla tamamlayanlara "Polislik Ön Lisans Diploması" ve"Polis memuru" unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Polislik toplumun güvenliği ve huzuruyla yakından ilgili bir meslektir. Nüfus arttıkça bu alanda görev yapacak meslek elemanlarına olan ihtiyaç da buna paralel olarak artmaktadır.

Meslekte iş bulamama sorunu olmamaktadır. Mesleki eğitimini tamamlayanlar devletçe doğrudan çalışacakları birimlere atanırlar.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde belirli aralıklarla görev yeri değişmek suretiyle çalışırlar.

EĞİTİM SÜRESİNCE VE EĞİTİM SONRASI KAZANÇ

EĞİTİM SÜRESİNCE

Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden yararlanabilirler.

EĞİTİM SONRASI

Mesleki eğitimini tamamlayanlar 10. dereceden başlayarak asgari ücretin 3-4 katı civarında aylık maaş almaktadırlar. Zaman içerisinde hizmet süreleri ve görevdeki pozisyonlarına göre bu maaş da artmaktadır.

MESLEKTE İLERLEME

Meslek eğitimini tamamlayanlar atandıkları şubedeki amirlerinin verecekleri göreve göre idari, siyasi, adli polis veya trafik polisi olarak görev yaparlar.
İhtiyaç halinde, "İlk Kademe Amir" yetiştirilmek üzere, yeri ve zamanı Emniyet Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığınca planlanıp gerçekleştirilen kurslar açılır. Bu kurslara polis okulunu bitirdikten sonra fiilen 3 yıl polis memuru olarak görev yapanlar ve başvuru koşullarını taşıyan diğer meslek mensupları katılabilirler. Genel kültüre ve mesleki bilgiye dayalı ön eleme barajını geçenler, aldıkları puan sıralamasına göre kurslara katılırlar. Bu kurslar en az 6 ay sürmekte olup, kursu başarı ile tamamlayanların "Komiser Yardımcısı" olarak atamaları yapılır. Bu rütbelere atandıktan sonra diğer rütbelerde bekleme süreleri şu şekildedir:
RÜTBELER BEKLEME SÜRELERİ
Komiser Yardımcılığı 6yıl
Komiser 6 yıl
Başkomiser Yaş Haddi

Daha üst derecedeki rütbelere, polis akademisini veya polis akademisi bünyesinde en az dört yıllık fakülte ve yüksekokulları bitirenler yükselmektedir.

BENZER MESLEKLER

▪ Dedektif,
▪ Koruyucu Güvenlik Memuru,
▪ Jandarma.

EK BİLGİLER
POLİS MESLEK YÜKSEK OKULUNDA OKUTULAN DERSLER:

▪ Hukuk Başlangıcı
▪ Önleyici Polis Hizmetleri ve Polis Teknikleri
▪ Toplum Psikolojisi --Gelişim Psikolojisi
▪ Davranış Bilimleri - Devletin Yapısı ve Nitelikleri
▪ Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
▪ Yabancı Dil
▪ Ceza Hukuku (Genel)
▪ Ceza Hukuku (Özel)
▪ Temel Trafik Bilgileri
▪ İnsan Hakları Kamu Hürriyetleri
▪ Beden Eğitimi
▪ Yakın Savunma
▪ Silah Bilgisi ve Atış
▪ Emniyet Teşkilatı (Polis Meslek Yüksek Hukuku)
▪ Polis Görev, Yetkileri ve Meslek Bilgi
▪ Mesleki Teknik Yazışma ve Bilgisayar
▪ Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku
▪ Türk Dili
▪ Disiplin Hukuku
▪ Devlet Güvenliği ve Haber Alma
▪ Suç Organizasyonu ve Kovuşturma Usulü
▪ Medeni Hukuk (Kişi Hukuku)
▪ Halkla ilişkiler