Yunan Mitolojisinde Harmonia - Harmonia Kimdir - Yunan Mitolojisi Harmonia Kimdir

Harmonia, Yunan mitolojisindeki çift soylu karakterlerden birisidir. İlk efsanede Afrodit ve Ares'in, ikincisindeyse Zeus ve Elektra'nın kızı olarak gösterilir, yani ilk efsanede Thebai krallığından, ikincisinde ise Dardanos soyundan gelmektedir. Ama her ikisinde de değişmeyen şey, Kadmos'un eşi olmasıdır.

Thebai efsanesinde bu güzeller güzeli kıza verilen üstün hediyelerden bahsedilir; birisi kharitlerin dokuduğu elbise, ötekisi ise zarif bir kolyedir. Yasak bir aşkın meyvesi olan harmonia ile (kendisi, ebeveynlerinden dolayı athena ve hephaistos'un kinlerine hedef olacaktır) kimsenin paylaşamadığı bu armağanlarının Thebai şehrinefelaket getirdiği söylenir. Ayrıca, kadmosdan doğan beş çocuğunun da kaderleri özeldir.

Diğer efsanede ise, Dardanos ve İasion'un kızkardeşi olarak gösterilen harmonia, zeus'un kaçırdığıkızkardeşini arayan kadmos'la semendirek'te tanışır ve evlenirler.

Bu arada, kadmosun eşi olan harmonia'dan başka, bir de kharitlerin arasında bulunan, uyum ve dengeyi temsil eden harmonia vardır ki bu ikisi sıkça karıştırılır.