Yunan Mitolojisinde Hera - Hera Kimdir - Yunan Mitolojisi Hera Kimdir

Hera, Yunan mitolojisinde Zeus'un eşi ve ablası olan tanrıçadır. Babası Titanlardan Kronus, annesi Rheiadır. Olympos tanrıları arasında kraliçe vasfına sahiptir ve Evlilik Kraliçesi olarak anılır. Eski inanca göre doğum sırasında kadınların ve evliliklerin koruyucusudur. Mitolojide en güçlü, en cesur ve en güzel tanrıça olarak nitelendirilir. Hatta Hera Afroditten daha güzel tanrıça olduğunu bildiği halde kendisine aşık olan erkekleri hep reddetmiş, kendisini hep Zeus'a sunmuştur. Simgeleri nar, zambak, inek, akrep ve en önemlisi tavus kuşudur. Çok kıskanç bir tanrıçadır, Zeus'la ilişkisi olduğunu bildiği Kallisto'u ayıya, İo'yu bir ineğe çevirmiştir. Zeus Hera'yı aldattığı için Hera tarafından defalarca cezalandırılır. Zeus'tan daha iktidar sahibidir ve Zeus'un önemli kararlarındaçok büyük etkisi vardır.Zeus baştanrı ve Hera baştanrıça olarak bilinir.

Ailesi

Hera çok yönlü bir tanrıçadır. Baharla ilişkilendirilir. Aynı zamanda Zeus'u kutsal evliliğe ikna etmiştir. Bu yüzden çetin ceviz olarak da bahsedilir. Bazı kaynaklara göre de Hera, Zeus'la evlenmiş ve tüm koşullara karşın Zeus'la iyi geçinerek ve zorluklarla baş ederek dünyaya evliliğin kutsallığını göstermiştir.Ayrıca önemli bir bilgiye göre Heusha adında bir çocukları vardır. Zeus Hera'yı aldatınca (Hera çok kıskanç olduğu için) Zeus'u cezalandırır ve onu boğaya çevirir. Ayrıca Hephaistos , Ares,Hebe ve Eileithyia Hera'nın çocuklarıdır...

Mitoloji

Zeus'la evlenmeden önce tanrıça Tethys ve Okeanos'un yanında gençliğini geçirmiştir. Bu yüzden zaman zaman onları ziyarete gider. Hera kendi ağzından İlyada'da şu sözleri aktarır;

"Gidiyorum bol besi veren toprağın bir ucuna, Tanrıların atası Okeanos'la, ana Tethys'i görmeye. Onlar almışlardı beni Rheia'nın elinden, saraylarında iyice beslemişler, büyütmüşlerdi."

Herkül

Zeus'un insan sevgilisi Miken kralının kızı Alkmene'nin oğlu olan Herkül, Hera tarafından hiç sevilmez. Doğumu bile tanrıçanın, doğum tanrıçası Eileithyia'yı engellemesiyle geciktirilir ve kral olamasın diye kuzeni Eurystheus'in 7 aylıkken, Herkülden önce dünyaya gelmesini sağlar ve taht sırası Eurystheus geçer. Doğduğunda sonra ise, bebek Herkülle yılanlar gönderir.
Herkül'ün delirmesini ve karısı ile çocuklarını öldürmesinde rol oynar.
Herkül'ün 12 görevinden biride Hesperidler'in altın elmalarını getirmektir. Bu elma ağacı, tanrıça Hera'ya, tanrıça Gaia'nın düğün hediyesidir.

Troya

- Çoban Paris ve en güzel tanrıçaya verilecek altın elma mitosunda, altın elmayı kendisine vermesi karşılığında Paris'e tüm Asya kıtasını önerir.
- Troya savaşında Akaların yanında yer alan tanrıça, Akaları destekleyen tanrılar onlara yardım edebilsin diye, Zeus'un yanına gidip onu sevişerek oyalar. Sık sıkta savaşçıların düşüncelerine etki etmeye çalışır.
- Zeus tanrı ve tanrıçalarasavaşa katılma izni verince, Hera'da Akalar yanında savaşa katılır. Troyalılara yardım eden tanrıça Artemis'i döver. Oğlu Hephaistos'un savaşması için onu yüreklendirir.
- Troya düştükten sonra Aeneas, İtalya kıyılarına varana kadar onu engellemeye çalışır. Tek bir şartla Aeneas'ı ve soyunu rahat bırakmaya söz verir, o da Zeus'un bu sürgün Troyalıların dillerini değiştirmesi ve eski soyları ile bağlarını koparmasıdır.

Hephaistos

- Athena'nın doğuma sinirlenen Hera, kendi kendine bir çocuk doğurmaya karar verir. Hephaistos'u doğuran tanrıça, çocuğun çirkinliğini görüp onu Olimposdan aşağı atar.
- Büyüyen Hephaistos, intikam için Hera'ya altın bir taht yapar. Tahtta oturan Hera, aniden kelepçelerle tahtta kilitlenir.
- Hephaistos, Zeus'tan evlenme Afrodit ile evlenme sözü alana kadar, tanrıça kilitli kalır.

İo

- Zeus'un sevgilisi olan İo, Zeus tarafından Hera'nın korunması için inek şekline çevrilir.
- Bunu anlayan Hera, İo'yu yakalar ve hapseder. Başınada çok gözlü dev Argos'u nöbetçi olarak diker.
- Hermes tarafından sarhoş edilerek dev öldürülür. Hera'da devin gözleri tavuskuşunun tüylerine yerleştirir.
- İo'ya bir sinekmusallat ederek. İo'yu Mısır'a kadar kovalar. İstanbul Boğazından da geçen İo, "Bosphorus (İnek Geçiti)" ismini boğaza verir.

Diğerleri

Tanrı Posidon ile Argos şehrinin baş tanrısı olmak için yarışır ve yarışı kazanır
Evliliklerini için Zeus ve Hera'dan daha mutlu diyen bir çift arasına rekabet sokarak, onları cezalandırır.
Zeus'un yasak aşkı Maia'dan olan tanrı Hermes, zekiliği ile bilinir. Bebek Hermes, bebek Ares'in yerine geçerek, tanrıça Hera'nın kendisini emzirmesini sağlar. Bunu anlayan Hera önce kızsada, hemen Hermes'i de artık oğlu gibi görür ve Zeus'un diğer çocuklarına yaptıklarını yapmaz.
Leto, Zeus'tan olan çocukları Artemis ve Apollon'u doğuramasın diye doğuma izin verecek her toprağı lanetler. Sadece Delos Adası buna uymaz.
Tanrı Dionysus'un annesi Seleme, tanrıya hamile iken, Seleme'nin aklına Zeus'un onu sevmediğini, sevse onunla karanlıkta değil, aydınlık görüşeceği fikrini sokar. Seleme de, Zeus'u çıplak gözlerle görmek ister ama görünce tanrının ihtişamı karşısında yanıp kül olur.
Ganymedes-Zeus ilişkisine sinirlenen Hera, yanına Athena, Poseidon ve Apollon'nun desteğinide alarak Zeus'u devirir. Ama Thetis yardımı ile kurtulan Zeus, ceza olarakta Hera'yı yüksek bir yere asarak, ayaklarına ağırlık bağlar.

Kültü

Hera bir ana tanrıça figürüdür ve Argos kenti bu tanrıçanın erken dönem kültünün merkezidir. Sisam adasındaki tapınağı ise bir diğer önemli merkezdir. Tapınaklarına "Heraion" denir. Ayrıca Hera kültünün günümüzede görülebilinecek etkilerivardır. Örneğin, olimpiyatların simgesi halindeki olimpiyat ateşi, her yıl Olympia'daki Hera Tapınağında güneş ışığı yardımı ile yakılır.