Anacalypsis, (tam adıyla: Anacalypsis: Saitik İsis'in Gizemini Aralama Adına Bir Girişim ya da Dillerin, Ulusların ve Dinlerin Kökeni Üzerine Bir İnceleme) İngiliz tarihçi Godfrey Higgins tarafından kaleme alınmış ve yazarın ölümünden sonra, 1833 yılında yayımlanmış, yazarın yirmi yıllık çalışmasının ürünü olan hayli kapsamlı bir eserdir.

Günümüzde pek fazla baskısı bulunmayan bu kitap iki cilt halinde, toplam 1436 sayfadan oluşmakta, sayısız kaynağa atıfta bulunmakta ve bunlardan alıntılar yapmaktadır.

Bu haliyle ve ele aldığı konu nedeniyle ezoterik bir metin olarak kabul görür.

Kitabın tam adındandan da anlaşılacağı üzere yazar din, dil ve ulus kavramlarının kökeninin tek bir noktaya dayandığı savını öne sürmektedir.

Bu savını desteklemek üzere kitapta, dünyanın çeşitli din ve dillerini birbirleriyle kıyaslayarak aralarındaki benzerlikleri ortaya koyar; bunun nedeninin tarih boyunca süregelen ve bir zamanlar dünyanın bütününe yakın bir bölümüne yayılmış olan bir inanç düzeninden (bkz: Pandeizm) kaynaklandığını savunur.