Myrmidonlar, Yunan mitolojisinde, Tesalya'daki Phthiotis'te yaşayanlara verilen ad.

Kökeniyle ilgili iki çeşit efsane vardır. İlkine göre Zeus, karınca biçimine girerek Tesalya kralı Myrmidon'un kızı Eurymedusa'yı gebe bırakır.

Doğan çocuk Myrmidon'ların atası olur.

İkincisinde ise Zeus, Kral Aiakos'un kendisine yakarması üzerine, halkı vebadan kırılmış olan Aigina'daki karıncaları insana dönüştürür.

Myrmidon'ların Akhilleus'a gösterdiği bağlılıktan ötürü, emirleri gözü kapalı yerine getirenlere bu ad verilmiştir.