[IMG]Kelt Mitolojisi’nde Belenus ışık tanrısıydı ama çobanlık, şifa ve çeşmelerle de ilgisi vardı. Ona sadece Britanya’nın Kelt bölgesinde değil, Galya, Avusturya, İtalya ve İspanya’da da tapılırmış. Romalılar onu kendi ışık tanrıları Apollon’a benzetmiş. Parlak varlık anlamına gelen adı; Beltane Ateş Şenliği’ne kaynaklık etmiş. İrlanda ve İskoçya’da her sene 1 Mayıs’ta başlayan şenlik, hayvan otlatmanın başlangıcı. Sürüler otlaklara götürülmeden önce arındırmak ve korumak için iki şenlik ateşi arasından geçirilir. Aileler ocak ateşlerini söndürür ve Beltane ateşinden alınan közlerle yeniden yakar. Bu bayram neo-paganlarca günümüzde hala kutlanıyor. Belenus’un eşi olan ateş, su ve metal işçiliği tanrıçası Belisama’nın adı yaz parlaklığı anlamına geliyor ve Roma tanrıçası Minerva’yla ortak özellikler taşıyor. “Belisama Minerva” adını taşıyan birçok yazıt, Roma’nın işgal ettiği topraklarda tanrıların ve geleneklerin birbirine karıştığının en geçerli örneklerinden… Belenus ve Belisama’ya ait günümüze ulaşabilen hiçbir efsane yok.[/IMG]