Yaz Han - Türk ve Altay mitolojisinde Yaz Tanrısı. Yay (Caz) Han da denir. Yaz mevsiminin tanrısıdır. Bu mevsimi düzenler ve zamanında başlayıp zamanında sona ermesini sağlar. Yazın gerçekleşecek olayları belirler. Yayla (Yazla) köylerini korur.

Etimoloji
(Yaz/Yay) kökünden türemiştir. Sıcaklık ve yaratıcılık, otlak anlamları vardır. İlkbahar ise anı kökten gelen Cay kelimesi ile ifade edilir.