Banshee; İrlanda dilinde Bean Sidhe, İskoçya Kelt dilinde Ban Sith (perilerin sahibesi) olarak sesletilen Kelt folklorunda doğaüstü bir yaratık.

Geceleyin bir Banshee'nin hüzünlü yas ağlayışını ya da yüksek sesle dövünüşünü işitmenin, aileden bir kişinin öleceğinin habercisi olduğuna inanılırdı. İrlanda'da Banshee'lerin yalnızca saf İrlanda kanı taşıyan aileleri uyardığı düşünülürdü. Galler'de de gwrach y Rhibyn (Rhibyn cadısı) adlı benzer bir yaratığın, yalnızca eski Gal kökenli aileleri ziyaret ettiğine inanılırdı. Sir Walter Scott, Letters on Demonology and Witchcraft (1830; Demonoloji ve Büyücülük Üzerine Yazılar) adlı yapıtında, Kuzey İskoçyalı bazı ailelerde bir tür Banshee ya da ev hayaletine inanıldığından söz eder.