Kelt mitolojisinde Adsullata, Kelt Kıtasında yer alan, Noricum'daki Sava nehri ile ilişkili bir nehir tanrıçasıdır. Avusturya, Saudörfel'de bulunan tek bir yazıttan bilinenlere dayalı bir ilahtır.

Sonralarda ise Kelt Galyası'ndan Büyük Britanya'ya gelmiş ve O'nun sıcak rüzgarlar tanrıçası ve Anglo-Kelt güneş tanrıçası Sul'un kökeni olduğuna inanılmıştır.

Etimoloji
Bu tanrıça İlkel-Kentçe'den türetilmiştir (Ad-sūg-lat-ā). Bu türetme temel anlamda "(allative) sıvı emme" anlamını taşır ki, bu da ulusun bir atasözü olan 'emerek sıvıları elde etmek'ten (pipetler bu duruma örnek verilebilir) gelmiştir. Bu İlkel-Keltçe'nin Romano-İngiliz formu ise yeniden yapılanarak 'Adsuglata' olmuştur