Çocuklar arasından bir ebe seçilir.
Gözleri bağlanır.
Arkadaşlarından birisi sessizce yanına yaklaşır.

Öğretmen ;
- Arkadaşını tanıyabilecek misin ? diye sorar.

Ebe, karşısındakinin yüzünü, saçlarını eliyle yoklar, tanıyamazsa ;
- Öt kuşum öt… der.

Arkadaşı da, sesini değiştirerek kuş gibi ötme öykünmesi yapar.
Ebe yine tanıyamazsa, başka bir oyuncu çağrılır, ebe ona da "öt kuşum öt" der.
Tanırsa, ebelikten kurtulur, tanıyamazsa, ebeliği sürer.
Tanınan çocuk ebe olur.
Oyun böylece sürer.