Çocuklar iki kümeye ayrılır.
Kümeler karşılıklı iki sıra haline getirilir.
Çocuklar, ayak burunları üzerinde çömelirler.
İki ellerinin avuçlarını, arkadaşlarının yüzü hizasında açarlar.
Oyun başladığında, her çocuk, karşısındaki çocuğun elleri içine kendi avuçlarıyla vurmaya çalışır.
Amaç, karşısındakinin dengesini bozmak, onu yere oturmaya yada ellerini yere değdirmeye zorlamaktır.
Bu oyun sırasında, karşıdaki çocuğun omzuna, göğsüne, dizlerine, başına vurulmaz, yalnız avuç içlerine vurulur.
Ayağa kalkmadan sağa sola sıçranabilir.

Yere oturup düşen, ellerini yere değdiren, dayanan oyunu yitirmiş sayılır.
Yananlar bir kıyıya çekilir.
Oyun bitince sayılır, hangi kümede yanmış çocuk çok olursa, o küme oyunu yitirmiş olur.