Oyuncular iki kümeye ayrılır, karşılıklı dururlar.
Her küme 7-8 kişiyi geçmemelidir.
Bunlar birbirinin belinden sıkıca kavrarlar.
Kümelerin önünde bulunanlara "anaç tavuk", arkadakilere de "civcivler" denir.
Oyunda amaç, önde bulunan anaç tavuklar, kümenin arkasında duran civcivlerini kaptırmayacak, fakat karşı kümenin arkasındaki civcivi yakalamaya çalışacaktır.
Bu sırada bellerinden birbirini tutan çocuklar koparlarsa, o küme oyunu kaybetmiş sayılacaktır.