Sayışmayla bir ebe seçilir.
Çocuklar halka olup, el ele tutuşup dönerlerken aşağıdaki sözleri söylerler, ebe ortada durmaktadır.

Ne yapalım, ne yapalım
Siz söyleyin biz yapalım
Haydi şöyle oynayalım…
Ebe yapsın, biz yapalım… derler.

Ebe bir hayvan öykünmesi yapar.
( kedi, köpek, tavşan vb.)

Halkadaki çocuklar da durup, aynı öykünmeyi yaparlar.

Oyun bitince, ebe halkaya katılır, kendi yerine bir ebe seçer.
Oyun baştan yinelenir.