Çocuklar halka olurlar, bir ebe seçilir.
Ebe eline bir top alır, topu havaya atar.
Top yere düşünceye kadar bütün çocuklar gülerler.
Top yere düşünce bütün çocuklar susarlar.
Top havadayken gülmeyen, yada top yere düşünce susmayan çocuk, oyun dışı kalır.

Bu oyunda topu yukarı atacak çocuk bulunamazsa, ebenin görevini öğretmen üstlenir.