Bir ebe seçilir.
Öteki çocuklar kendilerine birer eş seçerler.
Eşler el ele tutuşurlar.
Ebe orta yerde durur, başında bir külah vardır.
Ebe bir çocuğa sorar:

- Bu külahı kim giyer ?
Bu soruyu sorulan çocuğun eşi yanıtlar:
- Giyse, giyse Ayşe giyer, der.
Bu kez Ayşe'nin eşi yanıt verir :
- Benim Ayşe'm giymez, Ahmet giyer, der.
Bu kez de Ahmet'in eşi yanıtlar.

Oyun böylece sürer.

Çabuk yanıt vermeyen, yada şaşıran çocuk ve eşi oyundan çıkarlar.
En sona kalan çift alkışlanır.