Uzun bir ipe bir yüzük geçirilir.
İpin iki ucu birleştirilerek düğümlenir.
Bir ebe seçilir.
Çocuklar iki elleriyle ipi dışarıdan tutarak, ip çevresinde bir halka oluştururlar.
Çocukların elleri ip üzerinde birbirine daha yakın durur.

Oyun başladığı zaman, ebe ortada durur; ipe geçirilmiş yüzük, bir çocuğun, ipi tutan eli altında saklanır.
Halkadaki çocuklar, bu yüzüğü ebeye göstermeden birbirlerine aktarırlar.
Çoğu kez de, ebeyi şaşırtmak için, aktarır gibi yaparlar.
Bu arada ( yüzük yüzük neredesin, acep hangi eldesin ) sözlerini söylerler.

Ebe yüzüğün kimde olduğunu bulmaya çalışır.
Bulabildiğini sandığı an "Durun !" der.
Çocuklar dururlar.
Ebe yüzüğün kendisinde olduğunu umduğu üç arkadaşına, ellerini açmalarını söyler; ( önce birine, bulamazsa ikincisine, onda da bulamazsa üçüncüsüne "elini aç" demek hakkı vardır.) yüzüğü bulursa, ebeliği biter; yüzüğü bulduran çocuk ebe olur.

Bu oyun yere oturularak da oynanabilir.