Üniteye uygun bir bayrak hazırlanır.
( bayrağın üzerinde hayvan, bitki, giyecek vb. bir nesne yada bir renk bulunur )
Bir ebe seçilir.
Bir çocuk bayrağı alır, kaçar; ebe, bayrağı taşıyan çocuğu kovalar, ona dokunmaya çalışır.
Bayraklı çocuk, ebeye yakalanmadan bayrağı bir arkadaşına vermeye çalışır; başarırsa yanmaz.
Ebe bu kez, bayrağı alan öteki çocuğu kovalar.
Ebe, bayraklı çocuğa dokunabilirse, ebelikten kurtulur.
Dokunulan çocuk ebe olur.
Oyun böylece sürer.